Numărul de echipe de asistență medicală urgentă prespitalicească din raionul Telenești a fost suplimentat

Creșterea accesibilității și operativității Serviciului de Asistență Medicală Urgentă din Republica Moldova reprezintă o prioritate în vederea asigurării accesului echitabil al populației la serviciile medicale și a intervenției rapide în situațiile de urgență.

[ … ]