Ședința cu șefii de subdiviziuni din cadrul IMSP CNAMUP în legătură cu intrarea în vigoare a Ordinului MSMPS al RM nr. 430 ”Cu privire la Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească”

Astăzi a avut loc o ședință cu șefii de subdiviziuni din cadrul IMSP CNAMUP în legătură cu intrarea în vigoare a Ordinului nr. 430 ”Cu privire la Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească din Republica Moldova”, aprobat în luna aprilie de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

[ … ]

Semnarea contractului de modernizare a echipamentului de trening pentru centrul de instruire în domeniul medicinii urgente și calamităților

La 06.03.2018, în cadrul Programului de Granturi ,,KUSANONE,, oferit de către Guvernul Japoniei, a fost semnat contractul de Grant între Ambasada Japoniei în Republica Moldova și IMSP CNAMUP, pentru Proiectul de modernizare a echipamentului de trening și dotarea Centrului de instruire în domeniul medicinii de urgență și calamităților cu echipament modern de simulare (manechine), valoarea totală a căruia constituie  85,642 $SUA.

[ … ]

Vizita misiunii OMS la IMSP CNAMUP

Astăzi, 15 mai, IMSP CNAMUP a găzduit misiunea Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) în Republica Moldova în frunte cu Stela Gheorghiță și un grup de experți internaționali. În cadrul întrunirii, directorul IMSP CNAMUP, Dnul Boris GOLOVIN a menționat deschiderea instituției în vederea împărtășirii experienței în domeniul medicinei de urgență și calamităților.

[ … ]

Semnarea acordului de colaborare cu serviciul de abulanță Județian Vaslui, România

La 10.07.2018, între IMSP CNAMUP și Serviciul de Ambulanță Județean Vaslui a fost Semnat Acordul de colaborare în domeniul managementului serviciilor de asistență medicală urgentă la etapa de pre-spital adresate populației din regiune și perfectării continue a calității acestora.

[ … ]