Hotărîri de Guvern

HOTĂRÎRE Nr. 377   din  16.06.2015

cu privire la instituirea Centrului Naţional de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească

 

Ordine

Ordinul 85 din 30.03.2009 cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului de Asistență Medicală Urgentă din Republica Moldova

 

Legi

Legea ocrotirii sănătăţii Nr. 411 din  28.03.1995

Legea  Nr. 552 din  18.10.2001 privind evaluarea şi acreditarea în sănătate

Legea  Nr. 1585 din  27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

Legea  Nr. 263 din  27.10.2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului

Legea  Nr. 133 din  08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal

Legea  Nr. 190 din  19.07.1994 cu privire la petiţionare