Acordarea asistenței medicale urgente la etapa de pre-spital se efectuează în temeiul prevederilor art. 2 lit h) și art.20, 21 și 24 ale Legii ocrotirii sănătății nr. 411-XIII din 28 martie 1995, de către subdiviziunile IMSP CNAMUP- Substații și Puncte de asistență medicală urgentă amplasate în municipii, orașe și localități rurale.

IMSP CNAMUP fondată la 1 octombrie 2015, este o instituție medico-sanitară publică de importanță strategică, cu personalitate juridică, care se subordonează direct Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al RM .

Menirea instituției este:

Gestionarea uniformă a tuturor subdiviziunilor de asistentă medicală urgență din subordonare, dezvoltarea unui serviciu bine organizat la nivel național, capabil să asigure accesibilitatea, operativitatea și calitatea serviciilor de asistență medicală urgentă pre-spitalicească populației,  îmbunătățirea planificării strategice, gestionării eficiente a resurselor financiare și umane, motivarea personalului medical conform performanțelor obținute.

Scopul principal al IMSP CNAMUP este asigurarea populației RM cu cele mai bune îngrijiri medicale de urgență, prin:

Îmbunătățirea accesului populației la servicii medicale calitative de urgență la etapa de pre-spital, minimalizarea impactului urgențelor medico-chirurgicale asupra sănătății populației, diminuarea suferinței umane, creșterea șanselor de supraviețuire ale pacienților care necesită servicii de urgență medicală, precum și reducerea ratei deceselor care pot fi prevenite.

În rândul obiectivelor de importanță strategică a IMSP CNAMUP este îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a Serviciului de AMU, reparația și modernizarea edificiilor existente, precum și efectuarea lucrărilor de proiectare/construcție a Substațiilor și a Punctelor de AMU, îmbunătățirea condițiilor de muncă ale salariaților, dotarea Serviciului cu unități noi de transport sanitar,  echipamente performante de diagnostic și tratament, de radiocomunicații, precum și dezvoltarea Telemedicinii.

Serviciul Național de Asistență Medicală Urgentă la etapa de pre-spital este împărțit în cinci zone operaționale, care corespund teritorial următoarelor zone geografice ale Republicii Moldova:  mun. Chișinău, Centru,  Nord,  Sud, UTA Găgăuzia.

Rețeaua subdiviziunilor IMSP CNAMUP este reprezentată de către 41 de Substații AMU, amplasate în municipii/orașe și 95 de Puncte AMU amplasate în localități rurale.  În scopul asigurării echității, operativității, accesibilității populației la asistență medicală în cazul urgențelor medico-chirurgicale, Subdiviziunile    IMSP CNAMUP sunt amplasate astfel, încât să acopere  teritoriul de deservire în raza de circa 25 km .

Din momentul fondării IMSP CNAMUP, în  scopul sporirii accesibilității populației din localitățile rurale la servicii de asistență medicală urgentă de calitate în conformitate cu normativele sus-menționate, au fost deschise 7 Puncte AMU noi în localitățile Mălăiești (Orhei), Brănești (Orhei), Fetești (Edineț), Ciutulești (Florești), Stoicani (Soroca), Pripeceni (Rezina), Grozești (Nisporeni).

De asemenea, au fost efectuate lucrări de reparații capitale a 10 Substații AMU (Dondiușeni, Vulcănești, Telenești, Comrat, Leova, Cantemir, Taraclia, Ceadîr-Lunga, Florești, Râșcani)  și 14 Puncte AMU (Stoicani, Mălăiești, Cupcini, Cornești, Cărpineni, Pelenia, Tvardița, Baurci, Fetești,Tomai, Volintiri, , Ciutulești, Alexandreni, Pripeceni). Au fost deschise, fiind construite din temelie edificiul Substației AMU Cimișlia și  edificiile a 4 Puncte AMU  (Copanca, Stoicani, Brănești, Grozești) Actualmente, personalul încadrat în activitatea IMSP CNAMUP constituie circa 4000 persoane, inclusiv  circa 400 medici de urgență, 1400 asistenți medicali de urgență,  700  infirmieri și alt personal care este  dislocat în Substații și Puncte AMU amplasate în teritoriul Republicii Moldova .

Personalul medico-sanitar încadrat în activitatea Serviciului AMU prespitalicesc este dotat cu echipament de protecție  iarnă-vară, primăvară-toamnă care corespunde culorilor internaționale ale Serviciului AMU, portocaliu și albastru.

Serviciul Național pre-spitalicesc de AMU dispune de 295 de unități de transport sanitar (ambulanțe) pe care  este imprimat însemnul Serviciului de asistență medicală urgentă ,,STEAUA VIEȚII,, cu șase brațe de culoare albastră, înconjurată de denumirea subdiviziunii cărei îi aparține ambulanța. Pe unitatea de transport  este imprimat numărul unic național 112, iar numărul de înmatriculare a unității de transport conține abrevierea AMU. Ambulanțele sunt echipate 100% cu sisteme de navigare GPS.  

Actualmente, parcul de transport sanitar al IMSP CNAMUP  se află   la etapa de modernizare majoră, în rezultatul căreia până la finele anului 2019, va fi înnoit integral cu autosanitare  dotate cu echipament modern  de diagnostic și tratament  a urgențelor medico-chirurgicale.

Zilnic, de către cele 239 echipaje de asistență medicală urgentă  care sunt organizate în cadrul subdiviziunilor IMSP CNAMUP,  sunt deservite circa  2600  solicitări. Procesarea tuturor solicitărilor parvenite și gestionarea  echipajelor de asistență medicală urgentă se efectuează prin intermediul unui  program performant de  aplicație informatică.

Actualmente, asistența medicală urgentă la etapa de pre-spital  se acordă în bază  Protocoalelor Naționale și a standardelor de diagnostic și tratament  în domeniul urgențelor medico-chirurgicale.

Serviciul AMU este bine asigurat  cu substanțe medicamentoase pentru acordarea asistenței medicale urgente și echipament de diagnostic și tratament modern al urgențelor medico-chirurgicale, inclusiv electro-cardiografe care furnizează instantaneu descrierea rezultatului, posibilități pentru transmiterea traseului ECG la centrul de diagnosticare ECG la distanță. Defibrilatoare moderne cu monitor, ventilatoare,  pulsoximetri, glucometre, video laringoscoape, dispozitive moderne pneumatice pentru imobilizare, perfuziomate, i-geluri, diverse echipamente  pentru accesul facil la căile respiratorii, etc .

În cadrul instituției funcționează Centrul de diagnosticare ECG  la distanță, care a fost modernizat și permite  transmiterea traseului ECG din orice locație geografică, schimbul interactiv al informației medicale între echipa AMU și medicul specialist, în scopul precizării diagnosticului și aprecierii tacticii de conduită și tratament.

În cadrul IMSP CNAMUP, în calitate de subdiviziune structurală funcționează Centrul de instruire în domeniul medicinii  de urgență și calamităților, activitatea căruia în premieră a fost autorizată la 05.03.2018 de către  Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM, iar la 28.12 2018 Centrul a primit titlul de furnizor al programelor de studii de formare profesională continuă și educație medicală în domeniul medicinii de urgență.

Centrul de instruire în domeniul medicinii  de urgență și calamităților, prin intermediul echipei de medici formatori pregătiți, asigură instruirea continuă a personalului medical și nemedical din cadrul Serviciului de AMU, altui personal nemedical  (polițiști, pompieri, salvatori, etc.), precum și evaluarea periodică a colaboratorilor încadrați în Serviciul AMU. Centrul este dotat cu echipamente moderne de simulare și alte dispozitive tehnice pentru practicarea diferitor scenarii de urgențe medico-chirurgicale  maximal apropiate de situații reale.

  În baza   Legii ocrotirii sănătății nr. 411-XIII din 28 martie 1995  și în scopul  consolidării  şi modernizării continue a serviciului de urgență, integrarea acestuia cu alte servicii specializate de urgență,  la  11.11.2016       prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1238, a fost  aprobat Programul Național de dezvoltare a asistenței medicale de urgență pentru anii 2016-2020, care prezintă un document de politici strategice pe termen mediu, scopul  căruia este îmbunătățirea accesului populației la servicii de asistentă medicală urgentă.

Obiectivul general al Programului este  de a reduce până în anul 2020 rata  mortalității în primele 24 de ore de spitalizare cu 10 %.

Obiectivele specifice ale Programului sunt:

  • Creșterea capacității de intervenție a Serviciului de Asistență Medicală Urgentă și funcționarea în regim integrat cu alte servicii specializate de urgență;
  • Diversificarea competențelor personalului medical, paramedical și operativ implicat în asistența de urgență;
  •   Fortificarea și utilizarea activităților societății civile, partenerilor sociali și profesionali ai organizațiilor non-guvernamentale în instruirea populației, în acordarea primului ajutor, în profilaxia urgențelor medico-chirurgicale;
  • fortificarea sistemului de management, coordonarea și monitorizarea activităților Serviciului de Asistență Medicală Urgentă;
  • Dezvoltarea cercetărilor științifice în domeniul urgențelor medico-chirurgicale.

Modalitatea de organizare a Serviciului AMU:

Serviciul AMU asigură răspuns operativ la urgențele medico-chirurgicale la etapa de pre-spital și include aplicarea metodelor de diagnostic și tratament, precum și transportare medicală asistată spre spital.

De la 01.06.2018, odată cu instituirea Serviciului național unic pentru apeluri de urgență   numărul de apel al serviciului de asistență medicală urgentă pe  teritoriul  Republicii Moldova este 112.

Acordarea asistenței medicale urgente la etapa de pre-spital, inclusiv specializat de urgență (cardiologie, reanimare) populației adulte și copiilor, cetățeni ai RM, precum  și călătorilor internaționali, se efectuează de către echipajele de asistență medicală urgentă din subordinea subdiviziunilor IMSP CNAMUP – Substații și Puncte de asistență medicală urgentă, amplasate în municipii, orașe și localități rurale în următoarele cazuri: accidente și maladii acute, traume, leziuni, combustii, intoxicații, hemoragii, hipotermii, convulsii, durere toracică, dureri abdominale sau de spate, acces de cord, accidente rutiere, electrocutări, înec și alte stări care pun în pericol viața, asigurând îngrijiri medicale primare de urgență și asistență medicală specializată de urgență, transportarea și supravegherea accidentaților, bolnavilor, gravidelor, nou-născuților și mamelor, etc.

Subdiviziunile IMSP CNAMUP funcționează în regim non-stop.  Acordarea serviciilor de asistență medicală urgentă este organizată pe principiul recepționării centralizate a solicitărilor populației prin intermediul Serviciului Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112, cu înregistrarea numărului de telefon și convorbirii telefonice a solicitantului și direcționarea acesteia dispeceratului medical      care la rândul său transmite solicitarea echipajului AMU,  care se află la cea mai apropiată distanță de la locul solicitării. În scopul facilitării intervențiilor  integrate ale serviciilor specializate de urgență  în cazul unui șir de urgențe medico-chirurgicale, IMSP CNAMUP cooperează cu  subdiviziunile  Inspectoratului General de Poliție și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Substațiile AMU, Punctele AMU:

IMSP CNAMUP subordonează o rețea de 41 de Substații de asistență medicală urgentă  și 95 de Punctele de asistență medicală urgentă, amplasate în cele 5 zone geografice ale Republicii Moldova ( mun. Chișinău. Centru, Nord, Sud, UTA Găgăuzia).

Stația AMU reprezintă o structură instuțională care corespunde  unei din cele 5 zone geografice operaționale ale Republicii Moldova, administrată de către Vicedirector, care se subordonează în activitatea sa Directorului IMSP CNAMUP.

Substația AMU este subdiviziune structurală și funcțională  de bază,  în cadrul căreia sunt dislocate echipajele de asistență medicală urgență, dotate cu transport sanitar, administrată de către Șeful Substației, care se subordonează în activitatea sa Vicedirectorului IMSP CNAMUP.

Edificiile Substațiilor de asistență medicală  urgentă sunt amplasate în municipiile și orașele țării.

Punctul AMU este o structură funcțională în componența Substației AMU, unde sunt dislocate unul sau două echipaje de asistență medicală urgentă, dotate cu transport sanitar .

Edificiile Punctelor de asistență medicală urgentă sunt amplasate în localitățile rurale ale țării.

Punctul AMU este administrat de către  șeful Substației AMU.