Secțiile, Direcțiile, Subdiviziunile IMSP CNAMUP:

 • Departament Economie, finanțe și resurse umane
 • Direcția juridică și documentare
 • Serviciul achiziții publice
 • Serviciul securitate economică și audit intern
 • Direcția relații externe, proiecte și investiții
 • Serviciul petiționare și relații cu publicul
 • Direcția tehnologii informaționale și telemedicină
 • Departament Dispecerizare
 • Departament Audit medical, control de linie și asigurarea calității
 • Serviciul farmaceutic, utilaj și consumabile medicale
 • Departament monitorizare, evaluare, integrare și statistică medicală
 • Centrul de instruire în domeniul medicinii de urgență și calamităților
 • Serviciul cercetări și implementare
 • Cancelaria
 • Arhiva
 • Departament transport auto
 • Departament administrare gospodărie
 • Direcția securitatea muncii și trafic rutier
 • Serviciul protecție civilă
 • Serviciul management tehnologii medicale
 • Stații de asistență medicală urgentă
 • Puncte de asistență medicală urgentă