Ședința cu șefii de subdiviziuni din cadrul IMSP CNAMUP în legătură cu intrarea în vigoare a Ordinului MSMPS al RM nr. 430 ”Cu privire la Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească”

Astăzi a avut loc o ședință cu șefii de subdiviziuni din cadrul IMSP CNAMUP în legătură cu intrarea în vigoare a Ordinului nr. 430 ”Cu privire la Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească din Republica Moldova”, aprobat în luna aprilie de Ministerul Sănătății...

Semnarea contractului de modernizare a echipamentului de training pentru centrul de instruire în domeniul medicinii urgente și calamităților

La 06.03.2018, în cadrul Programului de Granturi ,,KUSANONE,, oferit de către Guvernul Japoniei, a fost semnat contractul de Grant între Ambasada Japoniei în Republica Moldova și IMSP CNAMUP, pentru Proiectul de modernizare a echipamentului de training și dotarea Centrului de instruire în ...

Vizita misiunii OMS la IMSP CNAMUP

Astăzi, 15 mai, IMSP CNAMUP a găzduit misiunea Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) în Republica Moldova în frunte cu Stela Gheorghiță și un grup de experți internaționali. În cadrul întrunirii, directorul IMSP CNAMUP, Dnul Boris GOLOVIN a menționat deschiderea instituției î...

Activitatea Serviciului AMUP de Sfintele Paști

În perioada Sfintelor Sărbători de Paști, IMSP CNAMUP a asigurat o vigilență sporită în acordarea asistenței medicale de urgență cetățenilor. 7523 de solicitări au fost deservite de echipele AMU din teritoriu, fiind înregistrată o creștere a numărului de apeluri cu până la 15%...