Pe data de 2 aprilie a anului curent IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a primit în dar 500 de ecrane de protecție. Acțiunea de caritate a fost efectuată de reprezentanții companiei „Total Gravura Moldova”.

   Cele 500 de bucăți vor fi repartizate colaboratorilor IMSP CNAMUP, care se află în locurile de concentrație mai mare a pacienților suspectați de COVID-19.

   Conducerea IMSP CNAMUP vă adresează sincere mulțumiri pentru sprijinul și donația acordată persoanelor, care se află în prima linie de combatere cu Coronavirului de tip nou.