În fiecare an, la 7 aprilie, conform deciziei Organizației Mondiale a Sănătății este
marcată Ziua Mondială a Sănătății, zi în care sărbătorim lucrul cel mai de preț
pentru viața noastră, sănătatea, iar pentru anul 2018 este promovat sloganul
„Sănătate pentru toți”. Iar în acest an se împlinesc 70 ani de cînd Organizația
Mondială a Sănătății (OMS) a găzduit prima întrunire la nivel mondial dedicată
sănătății.

Sub sloganul Sănătate pentru Toți, Ziua Mondială a Sănătății din acest an
evidențiază importanța accesului tuturor la servicii esențiale de sanătate. Indiferent
de statutul economic sau social, de vârstă sau de rezidență, întreaga populație
trebuie să aibă asigurat accesul la servicii medicale.

   Dreptul cetățenilor la ocrotirea sănătății este garantat de Stat în legea Supremă,
Constituția Republicii Moldova. Accesul echitabil la serviciile de sănătate
promovează îmbunătățirea sănătății populației și crește speranța de viață.

    Unul din obiectivele prioritare de care este preocupată conducerea IMSP Centrul
Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească este asigurarea
accesibilității populației la servicii medicale de calitate. În scopul asigurării
echității sociale, operativității reacționării și deservirii promte a solicitărilor
parvenite, dar și pentru a apropia serviciile de asistență medicală urgentă de
populație, inclusiv de populația rurală, în anul 2017 au fost deschise PAMU
Mălăiești din cadrul SAMU Orhei, iar în anul 2018 PAMU Fetești din cadrul
SAMU Edineț și PAMU Ciutulești din cadrul SAMU Florești. De asemenea, este
preconizat pentru deschidere PAMU în localitatea Brănești, raionul Orhei. În
vederea asigurării calității serviciilor medicale prespitalicești prestate lucrătorii
medicali din Serviciul de Asistență Medicală Urgentă își perfecționează mereu
cunoștințele și abilitățile practice atât în țară, cât și peste hotare. Un rol important
în acest scop îl are Centrul de Instruire în domeniul Medicinii de Urgență și
Calamităților din cadrul IMSP CNAMUP.