În localitatea Fetești din raionul Edineț a fost deshis un nou punct de asistență medicală urgentă. Punctul va deservi o populație de 12 617 locuitori din nouă localități ale raionului. Necesitatea deschiderii punctului a fost justificată prin reducerea timpului de ajungere la caz.
Până în prezent, serviciile medicale de urgență prespitalicească la nivelul raionului Edineț erau asigurate de șase echipe de asistență medicală urgentă, dislocate în substația AMU din orașul Edineț și în punctele AMU situate în localitățile Brânzeni și Cupcini.
Noul punct de asistență medicală urgentă va deservi populația din localitățile de nord ale raionului, astfel, va fi preluată o parte din sarcina substației Edineț.
Totodată, raza de deservire se va reduce până la 15 km, iar timpul de ajungere la caz se va micșora semnificativ. Accesul cetățenilor la serviciile medicale de urgență va fi sporit, iar urgențele medico-chirurgicale vor fi deservite cu o mai mare operativitate.
Punctul de asistență medicală urgentă Fetești se află în incinta Centrului de Sănătate din localitate și dispune de o suprafață de 229 metri pătrați. În cadrul subdiviziunii, au fost create condiții de muncă moderne. Sediul a fost renovat capital, a fost dotat cu sisteme de aprovizionare cu apă și canalizare, system de încălzire.
Valoarea totală a proiectului investițional se ridică la suma de 1,356 milioane lei, care reprezintă investiții din fondurile Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească.
La eveniment au fost prezenți deputații în Parlamentul Republicii Moldova domnul Boris GOLOVIN și domnul Oleg SÎRBU, consultantul principal în Direcția politici în domeniul asistenței medicale primare, urgente și comunitare din cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, doamna Silvia GHERASIM, vicedirectorii Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească domnul Alexandru GHIDIRIMSCHI, domnul Vasile CUCU și domnul Igor PRISACARU, preşedintele raionului Edineţ Iurii GARAS, primarii localității Fetești și a orășelului Cupcini.