Lucrătorii medicali care activează în Serviciul de dispecerizare al Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească urmează a fi instruiți, pe parcursul a câteva luni, în arta comunicării cu apelanții. ”Cursul de instruire în comunicare pentru dispecerii medicali” este organizat cu sprijinul Proiectului moldo-elvețian ”Regionalizarea serviciilor pediatrice de urgență și terapie intensivă din Republica Moldova”.
De programul de training al dispecerilor medicali se ocupă doi specialiști cu o experiență bogată în domeniu, care vin cu o abordare inovativă și cu un suport teoretic și practic de mare utilitate pentru personalul implicat în recepționarea apelurilor. Cursul se bazează pe experiența din realitatea de pe piață, ceea ce îi conferă aplicabilitate și garanția unor rezultate concrete în ceea ce privește creșterea calității deservirii.
Pentru instruirea participanților sunt folosite metode interactive, cum ar fi jocuri de rol, simulări de dialoguri, analiza unor fragmente video, studii de caz, brainstorming etc. Se va urmări, pe parcursul activităților desfășurate, de a crește gradul de profesionalism și de a le dezvolta abilitățile de comunicare astfel încât să se ajusteze stilului de comunicare al interlocutorilor, să poate evita sau aplana conflictele și să învețe cum să facă față stresului.