30
mar

           Recent, reprezentanții IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească au participat la o conferință în format on-line cu echipa managerială a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST din România.

           Intensificarea cooperării în mai multe domenii, prin semnarea unui Acord de Colaborare între țări, a constituit subiectul principal discutat de vicedirectorul dezvoltare stategică IMSP CNAMUP, Iurie CRASIUC și directorul executiv a A.D.I.E, Alina POPA.

           Ședința s-a desfășurat în vederea implementării proiectelor comune, în parteneriat, în special în cadrul Programului INTERREG NEXT România – Moldova 2021 – 2027, dar și în cadrul altor programe cu finanțare europeană sau națională, precum și pentru derularea de activități comune.

           Primul pas în aprofundarea cooperării bilaterale dintre Republica Moldova și România constă în fortificarea Centrului de Instruire în domeniul Medicinii de Urgență și Calamităților al IMSP CNAMUP. Au fost discutate axele prioritare de colaborare: dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de asistență medicală; creșterea capacității administrative; resurse umane și formare profesională.

           Remarcăm faptul că, semnarea acestui acord va permite realizarea mai multe activități comune în vederea dezvoltării activității eficiente a Serviciului de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. Astfel, vor fi create programe, curriculumuri și proceduri operaționale privind sporirea capacităților profesionale a personalului din cadrul IMSP CNAMUP și îmbunătățirea actului medical în deservirea solicitărilor.