Legi:

LEGE Nr. 411      din  28.03.1995 ocrotirii sănătății

LEGE Nr. 1585    din  27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

LEGE Nr. 552     din 18.10.2001 privind evaluarea şi acreditarea în sănătate

LEGE Nr. 263    din  27.10.2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului

LEGE Nr. 264    din 27.10.2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic

LEGE Nr. 133    din  08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal

CODUL Nr. 116   din 19.07.2018 Codul administrativ al Republicii Moldova

 

Hotărîri de Guvern:

HOTĂRÎRE Nr. 377 din 16.06.2015 cu privire la instituirea Centrului Naţional de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească 

HOTĂRÎRE Nr. 192 din  24.03.2017 cu privire la aprobarea Codului deontologic al lucrătorului medical şi al farmacistului

 

Ordine MS:

ORDIN MSMPS Nr. 425 din 20.03.2018 Cu privire la aprobarea Ghidului privind aplicarea procedurii de comunicare și consiliere a pacienților

ORDIN MSMPS Nr. 430 din 03.04. 2019 Cu privire la Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească din Republica Moldova

ORDIN MS nr. 297 din 7 aprilie 2023 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

 

Ordine instituționale:

Contract CNAM 2023

Contract CNAM 2022

Deplasări de serviciu în străinătate