02
iun

          În contextul desfășurării Summit-ului Comunității Politice Europene în Republica Moldova, în perioada 31 mai - 2 iunie 2023 Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a activat în regim special, asigurând servicii de asistență medicală urgentă prespitalicești într-un grad sporit de vigilență.

          Echipele de asistență medicală urgentă prespitalicească din cadrul subdiviziunilor IMSP CNAMUP au respectat recomandările autorităților centrale, conformându-se cerințelor de rigoare, fapt care a permis îndeplinirea sarcinilor în regim continuu și în timp oportun.

          În perioada de referință, numărul solicitărilor înregistrate au fost mai puține decât media zilnică având același spectru de nozologii. Pe durata misiunilor, echipele AMU s-au încadrat în timpul de ajungere la solicitări, fără întârzieri și dificultăți. Solicitanților li s-a acordat asistență medicală de urgență la etapa de prespital, iar la necesitate pacienții au fost transportați la  Departamentele și Unitățile Primiri Urgente din cadrul instituțiilor medicale spitalicești.

          IMSP CNAMUP aduce sincere mulțumiri și cuvinte de recunoștință pentru conlucrarea multisectorială eficientă cu serviciile antrenate în organizarea și buna desfășurare a Summit-ului și tuturor echipelor AMU aflate la datorie în cadrul acestui eveniment istoric.