22
noi

IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (IMSP CNAMUP) comunică că în perioada 14.11-20.11.2022, echipele de asistență medicală urgentă au acordat primul ajutor medical calificat la 13809 persoane cu diverse urgențe medico-chirugicale.

Pe parcursul săptămânii recente din numărul total de solicitări, cel mai frecvent s-au înregistrat 3125 solicitări pe motivul urgențelor cardiovasculare, inclusiv 62 pacienți cu sindrom coronarian acut (SCA). Urgențele respiratorii au constituit 2325 cazuri, dintre care 401 pe motivul infecțiilor respiratorii virale acute, urmate de urgențele neurologice 1903 cazuri, dintre care 240 accidente vasculare cerebrale (AVC).

În perioada de referință, 1138 cetățeni cu diverse traumatisme au beneficiat de primul ajutor medical la etapa de prespital. Echipele AMU au fost solicitate în cazul a 61 accidente rutiere, în urma cărora au avut de suferit 82 persoane, dintre care 15 minori. Din numărul total de accidentați după acordarea ajutorului medical au fost transportați asistat la instituțiile medicale 55 maturi și 11 copii.

Totodată menționăm că la Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească au parvenit 45 apeluri pe motivul urgențelor toxice, dintre care 19 intoxicații cu medicamente, 7 intoxicații cu alcool, 4 cu monoxid de carbon și bioxid de carbon și 12 urgențe toxice cu alte tipuri de substanțe.

La fel au fost înregistrate 44 de solicitări pe motivul urgențelor generate de agenți fizici, chimici și de mediu, și anume combustii 27 și hipotermii 4; totodată au fost raportate 13 cazuri de mușcături de animale. Informăm că din numărul total de pacienți cărora li s-a acordat asistență medicală urgență prespitalicescă au fost transportați asistat în cadrul departamentelor de urgență al spitalelor din toată țara 4151 maturi și 1408 copii.

Menționăm faptul că în perioada 14.11-20.11.2022 la Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească au parvenit 153 solicitări care nu corespund criteriilor de urgențe medico-chirugicale.