Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a marcat astăzi un eveniment important. A fost inaugurat noul sediu al punctului de asistență medicală urgentă din localitatea Baurci, raionul Ceadîr-Lunga.
Asigurarea condițiilor adecvate de activitate face parte din acțiunile prevăzute de Programul Național de Dezvoltare a Asistenței Medicale de Urgență pentru anii 2016-2020, care au drept scop modernizarea Serviciului de Asistență Medicală Urgentă din Republica Moldova.
Conducerea CNAMUP, cu sprijinul Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, a demarat proiecte de îmbunătățire a infrastructurii edificiilor aflate în stare avariată sau unde s-a constatat lipsa facilităților de bază, pe teritoriul întregii țării.
Au fost renovate și dotate cu toate cele necesare mai multe subdiviziuni de AMU din țara, printre care și punctul din localitatea Baurci.
Măsurile au fost luate pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă ale colaboratorilor Serviciului de AMU, conform cerințelor societății contemporane.
La eveniment au fost prezenți domnii deputați în Parlamentul Republicii Moldova Boris Golovin și Demian Caraseni, viceministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, doamna Liliana Iașan, Președintele Adunării Populare din UTA Găgăuzia, domnul Cîssa Vladimir, vicebașcanul UTA Găgăuzia pe probleme sociale, doamna Olesea Tanasoglo, Vicedirectorii Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească domnii Vasile Cucu, Vitalie Dragoi și Gheorghe Miroșnicenco, președintele raionului Ceadîr-Lunga, domnul Valentin Cara, colaboratori din domeniul ocrotirii sănătății a raionului Ceadîr-Lunga și angajați ai Serviciului de Asistență Medicală Urgentă.