10
apr

   IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, în temeiul Dispoziției nr. 16 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova emisă pe data de 10.04.2020 informează despre noile măsuri întreprinse în perioada de urgență.

    În conformitate cu prevederile punctului 5.1 la dispoziția menționată,  pe perioada de acțiune a stării de urgență personalului din cadrul asistenței medicale urgente prespitalicești, implicat în acordarea  asistenței  medicale pacienților cu COVID-19, în baza definiției de caz contact/suspect/probabil/confirmat se stabilește supliment în mărime de 50% la salariul de funcție pentru motivarea financiară.

    Urmare a celor relatate, conducerea IMSP CNAMUP anunță că până la data de 14.04.2020, persoanele implicate în acordarea asistenței medicale pacienților cu COVID-19 (medici; felceri; infirmieri și șoferi de ambulanță) vor primi suplimentul la salariu stabilit prin Dispoziția nr.16 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.

   Menționăm faptul că pe data de 09.04.2020 tuturor angajaților IMSP CNAMUP li s-a achitat salariul pentru luna martie în termenii stabiliți în contractul de muncă.