IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a recepționat un mesaj de mulțumire din partea unei doamne, care a exprimat recunoștință pentru asistența medicală de urgență prespitalicească acordată la data de 23.09.23, rudei sale.

Pentru deservirea acestei solicitări a fost alocată echipa AMU din cadrul Substației de Asistență Medicală de Urgență Rîșcani (mun. Chișinău) în următoarea componență: felcerul Denis Gumeniuc, infirmierul Danu Belea și șoferul autoambulanță Victor Marian.

Cuvintele de mulțumire și apreciere din partea cetățenilor inspiră încrederea că activitatea Serviciului de Aistență Medicală Urgentă Prespitalicească corespunde așteptărilor și necesităților dumneavoastră!