La data de 9 martie 2023, la Centrul de Instruire în domeniul medicinii de urgență și calamităților din cadrul IMSP CNAMUP a avut loc atestarea personalului medical cu studii medii de specialitate (felceri și asistenți medicali de urgență), programată pentru I trimestru al anului 2023.

            Comisia de atestare a felcerilor și asistenților medicali de urgență în cadrul ședinței a examinat 20 de dosare depuse. Procedura s-a efectuat în două etape, prima etapă teoretică a fost testarea cu 100 de itemi și a II-a etapă a fost prezentarea manevrelor și abilităților practice din domeniul medicinii de urgență. 

            Ședința a fost organizată în scopul evaluării, atestării și conferirii categoriilor de calificare angajaților cu studii medii de specialitate în domeniul medicinii de urgență. 

            Urmare celor expuse, personal medical cu studii medii de specialitate a susținut atestarea. Rezultatele s-au marcat prin conferirea categoriilor de calificare:

  • Categoria superioară – 9 persoane;
  • Categoria I – 6 persoane;
  • Categoria a II-a – 5 persoane.

            În conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătății al RM nr. 394/2018, pe parcursul anului 2023 vor fi desfășurate ședințele Comisiilor de Atestare pentru personalul medical cu studii medii din cadrul IMSP CNAMUP.