La data de 30 martie 2023, la Centrul de Instruire în domeniul medicinii de urgență și calamităților din cadrul IMSP CNAMUP a avut loc atestarea personalului medical cu studii superioare de specialitate (medici de urgență).

           Comisia de atestare a medicilor de urgență a examinat 18 dosare depuse. Procedura s-a efectuat în două etape, prima etapă consta în proba orală – interviu și a doua etapă – prezentarea manevrelor și abilităților practice din domeniul medicinii de urgență.

           Atestarea s-a efectuat în scopul evaluării nivelului de cunoștințe și competențelor profesionale cu conferirea categoriilor de calificare angajaților cu studii superioare de specialitate în domeniul medicinii de urgență. 

                       Angajații din cadrul IMSP CNAMUP au susținut atestarea. La final, categoria superioară a fost confirmată la 13 medici de urgență, categoria I s-a conferit unei persoane, iar categoria II la 4 persoane.