21
mai
La 18 mai 2018 în incinta sediului principal al IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a avut loc atestarea personalului medical cu studii medii (felceri și asistenți medicali). Ședințele Comisiei de atestare a personalului medical cu studii medii în medicina de urgență sunt convocate de patru ori pe an. Atestarea personalului medical cu studii medii se efectuează în scopul aprecierii nivelului de pregătire profesională, corespunderii funcţiei deţinute şi conferirii categoriei de calificare lucrătorilor medicali cu studii medii, cu dreptul la activitate practică în medicina de urgență pe teritoriul Republicii Moldova. Atestarea s-a efectuat în baza dosarelor personale prezentate și aprecierii prin testare a competențelor profesionale, interviului de performanță și executarea deprinderilor practice. Rezultatele au fost apreciate de către membrii Comisiei de atestare prin conferirea categoriilor de calificare, după cum urmează:*Categoria superioară - 5 persoane; * Categoria I - 5 persoane; *Categoria a II-a - 8 persoane. Din componența Comisiei de atestare fac parte următorii specialiști din cadrul IMSP CNAMUP: Președinte: dl Alexandru Ghidirimschi, vicedirector IMSP CNAMUP; Vicepreședinte: Mihai Bagrinovschi, vicedirector, responsabil de Stația AMU „Centru”; Secretar: dna Elena Dincov, felcer principal IMSP CNAMUP; Membrii comisiei: Vitalie Dragoi, vicedirector, responsabil de Stația AMU „UTA Găgăuzia”; Tatiana Bicic, vicedirector medical IMSP CNAMUP; Leontie Macarov, medic formator; Svetlana Gaitur, șef Substație AMU Rîșcani; Lilian Croitoru, șef SAMU Orhei; Mariana Negrean, director-adjunct clinic, Centrul de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo”.