08
sep

La data de 7 septembrie, în cadrul Centrului de Instruire în domeniul medicinii de urgență, calamităților și situațiilor de criză al IMSP CNAMUP a avut loc Ședința Comisiei de atestare a personalului medical cu studii medii de specialitate.

În scopul evaluării, atestării și conferirii categoriilor de calificare angajaților cu studii medii de specialitate în domeniul medicinii de urgență, Comisia de atestare a examinat 49 dosare depuse. Procedura s-a efectuat în două etape, prima etapă teoretică a fost testarea cu 100 de itemi și a II-a etapă a fost prezentarea manevrelor și abilităților practice din domeniul medicinii de urgență.

Personalul medical a demonstrat capacități de intervenție în situații cu risc sporit și abilități de acordare a primului ajutor calificat de urgență la etapa de prespital. Astfel, au dat dovadă de competențe profesionale și  cunoștințe vaste în acordarea asistenței medicale urgente.

De menționat faptul că, din numărul total, 23 participanți la concurs și-au confirmat categoria superioară, iar la 26 li s-au conferit următoarele categorii de calificare:  superioară – 7 persoane; I – 4 persoane; II – 15 persoane.