02
noi

La data de 02 noiembrie, în cadrul Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a avut loc Ședința Comisiei de atestare a personalului medical cu studii medii de specialitate.

Scopul evenimentului constă în evaluarea, atestarea și conferirea categoriilor de calificare angajaților cu studii medii de specialitate în domeniul medicinii de urgență, Comisia a examinat 88 dosare depuse.

Procedura s-a efectuat în două etape, prima etapă teoretică a fost testarea cu 100 de itemi și a II-a etapă a fost prezentarea manevrelor și abilităților practice din domeniul medicinii de urgență prin simularea unor situații reale pe manechine.

Personalul medical IMSP CNAMUP a demonstrat capacități de intervenție promtă în cazuri cu risc sporit pentru sănătatea pacienților și abilități de acordare a primului ajutor medical calificat de urgență la etapa de prespital.

Astfel, felcerii au dat dovadă de competențe profesionale și cunoștințe vaste în acordarea asistenței medicale urgente. Din numărul total de participanți la concurs, 54 și-au confirmat categoria superioară, iar la 34 li s-au conferit următoarele categorii de calificare:

• superioară – 10 persoane;
• I – 7 persoane;
• II – 17 persoane.