Model raport de activitate a medicilor pentru anul 2022

Model raport de activitate a personalului medical cu studii medii de specialitate pentru anul 2022

Orarul Ședințelor Comisiei de atestare a medicilor pentru anul 2022

Orarul Ședințelor Comisiei de atestare a personalului medical cu studii medii de specialitate pentru anul 2022

Graficul de atestare a medicilor și farmaciștilor pentru anul 2018

Graficul de atestare a personalului medical cu studii medii pentru anul 2018

Ordin MS nr.435 din 12.05.2022 cu privire la reglementarea sistemului național de educație medicală și farmaceutică continuă

Ordin cu privire la cuantificarea creditelor pentru educația medicală continuă

Ordin nr 394 din 13 martie 2018 Cu privire la atestarea personalului medical şi farmaceutic cu studii medii de specialitate

Ordinul nr. 386 din 07 martie 2018 Cu privire la atestarea medicilor şi farmaciştilor