Intervenție de succes a echipei SAMU Ungheni

În ultimele 24 de ore de activitate, la Departamentul dispecerizare a IMSP Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească au parvenit 2244 apeluri din partea cetățenilor. După acordarea primului ajutor medical calificat la etapa de prespital, 931 persoane, inclusiv 12...