Prezentare generală

Denumirea instituției: Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (în continuare IMSP CNAMUP) Adresa: str. C.Vîrnav, 16 MD-2025, mun. Chișinău, Tel. +373 22 286270; Fax +373 22 025956 e-mail: cnamup@ambulanta.md adresa site w...