Recent, vicedirectorul IMSP Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, dl A. Ghidirimschi, a prezentat în fața colectivului, la ședința de bilanț, raportul anual cu privire la activitatea instituției pentru anul 2017. La eveniment au fost prezenți deputat în Parlamentul Republicii Moldova dl Boris Golovin, șef Direcție politici în domeniul asistenței medicale primare, urgente și comunitare în cadrul Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, dna Tatiana Zatîc.
În cadrul discursului, raportorul a apreciat principalele obiective îndeplinite în ultimul an și a adus la cunoștința publicului cele mai importante direcții stabilite pentru 2018.
Drept unul dintre obiectivele de bază care preocupă conducerea IMSP CNAMUP este asigurarea accesibilității populației la servicii medicale de calitate. În scopul realizării echității sociale, asigurării operativității de reacționare și deservirii promte a solicitărilor parvenite, dar și pentru a apropia serviciile de asistență medicală urgentă de populație, inclusiv cea rurală, în 2017 a fost deschis PAMU Mălăiești, din cadrul SAMU Orhei. Tot în acest context s-a mai menționat că în luna februarie 2018 a fost deschis noi PAMU în localitățile Fetești, raionul Edineț și Ciutulești raionul Florești.
Deschiderea noilor subdiviziuni de AMU, precum și modificarea funcțiilor, a permis de a crea 554 locuri de muncă.
Serviciul de asistență medicală urgentă prespitalicească rămâne a fi un serviciu suprasolicitat, deoarece este gratuit cu acces nonstop, drept argument fiind numărul mare de solicitări înregistrate atît în localitațile rurale, cît și urbane.
În vederea asigurării serviciilor medicale prespitalicești de înaltă calitate, lucrătorii medicali din Serviciul de Asistență Medicală Urgentă periodic își perfecționează cunoștințele și abilitățile practice atât în țară, cât și peste hotare. Un rol important în acest scop îl are Centrul de Instruire în domeniul Medicinei de Urgență și Calamităților din cadrul IMSP CNAMUP. In 2017 specialiștii formatori au organizat cursuri de instruire, pe o tematică diversă, a angajaților IMSP CNAMUP, la un număr total de 4158.
Problema cheie cu care se confruntă Serviciul de Urgență rămâne procurarea autosanitarelor, echipamentelor și aparatajului medical. Conform Programului Național de dezvoltare a asistenței medicale de urgență pentru anii 2016-2020 sistemul de asistență medicală urgentă prespitalicească necesită a fi dotat cu 450 ambulanțe.
Actualmente parcul de autosanitare al CNAMUP este completat cu 295 ambulanțe funcționale, anii de fabricație 1996-2013. Majoritatea autosanitarelor (peste 80%) sunt cu uzura de 100% .
Primul pas pentru reînnoirea parcului auto a fost făcut în 2017 prin inițierea procedurii de achiziționare a 69 ambulanțe de tip ”B”, acestea conform contractului încheiat, vor fi livrate pînă la 15 mai 2018.
În final raportorul a menționat că în perspectiva anului 2018, conducerea IMSP CNAMUP va activa in același ritm accelerat în vederea continuării lucrărilor de fortificare a bazei tehnico-materiale ale subdivizuinilor, creare a bazei auto centralizate, achiziționare a unităților de transport tip B și C , dar și intru motivarea personalului medical al serviciului de asistență medicală urgentă, conform competenței și indicatorilor de performanță. În anul 2018 se preconizează de a deschide noi PAMU în localitățile Brănești, raionul Orhei, Grozești raionul Nisporeni și Pripiceni raionul Rezina.
La ședință a luat cuvântul dl deputat Boris Golovin care a subliniat că în perioada de referință instituția a făcut pași importanți în direcția realizării sarcinilor concrete, trasate în Planul de acțiuni al IMSP CNAMUP și a înregistrat progrese semnificative în toate domeniile de activitate, de asemenea a menționat importanța continuării instruirii permanente a cadrelor medico-sanitare, în scopul îmbunătățirii permanente a calității serviciilor medicale prestate la etapa de prespital.
Reprezentantul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, dna Tatiana Zatîc a apreciat realizările obținute de întregul colectiv al IMSP CNAMUP pentru anul 2017, dar și obiectivele trasate pentru anul 2018 și a menționat că rezultatele înregistrate se datorează centralizării serviciului de AMU la nivel național, care permite o planificare strategică eficientă a resurselor existente.