15
mar

Astăzi, 14 martie, în cadrul IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a avut loc ședința de prezentare a raportului anual de activitate, la care a participat ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, dna Silvia RADU, secretarul de stat al MSMPS, dna Rodica SCUTELNIC și președintele Sindicatului ”Sănătatea”, dnul Aurel POPOVICI.

În cuvântul de deschidere, directorul IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, domnul Boris GOLOVIN a totalizat principalele obiective îndeplinite de instituție în anul precedent și a menționat importanța continuării sarcinilor concrete, în vederea îmbunătățirii permanente a calității serviciilor medicale prestate la etapa de prespital.

O analiza detaliată asupra progreselor înregistrate de instituție în perioada de referință, a planului de acțiuni preconizate pentru anul 2019 și a propunerilor de îmbunătățire a activității Serviciului de Asistență Medicală Urgentă a fost prezentată auditoriului de către vicedirectorul medical al IMSP CNAMUP, dna Tatiana BICIC.

Raportorul a menționat că unul dintre obiectivele de bază ale instituției este asigurarea accesibilității populației la servicii medicale de calitate și îmbunătățirea operativității deservirii urgențelor medico-chirurgicale la etapa de prespital.

În acest scop, în anul 2018 au fost deschise 5 PAMU noi în localitățile Fetești (Edineț), Ciutulești (Florești), Brănești (Orhei), Grozești (Nisporeni), Pripiceni-Răzeși (Rezina), care în urma analizei efectuate au indicat o reducere semnificativă a timpului de ajungere la caz.

Totodată, în vederea asigurării condițiilor adecvate de activitate angajaților din cadrul instituției au fost renovate capital 13 subdiviziuni de asistență medicală urgentă din țară. Lucrări de fortificare a bazei tehnico-materiale sunt preconizate și pentru anul 2019.

O altă componentă vitală în vederea asigurării serviciilor medicale prespitalicești de înaltă calitate o reprezintă perfecționarea periodică a cunoștințelor și abilităților practice a lucrătorilor medicali din Serviciul de Asistență Medicală Urgentă. În acest scop, activitatea de instruire și formare a personalului se realizează atât în țară, cât și peste hotare, prin participarea la diferite instruiri, conferințe și concursuri.

Un rol important îl are Centrul de Instruire în domeniul Medicinei de Urgență și Calamităților din cadrul IMSP CNAMUP, care în anul 2018 a organizat 9271 cursuri de instruire pe tematici diverse pentru angajații instituției, 285 elevi din școli și gimnazii, 29 elevi din cadrul Centrului de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo”, 153 voluntari, 18 cadre medicale a clinicii stomatologice, 13 medici de familie.

Asigurarea cu transport sanitar a IMSP CNAMUP este un alt capitol la care s-au făcut pași importanți în 2018. La începutul anului 2018, Serviciul AMU dispunea de 355 unități de transport sanitar, din care 85,9% sau 305 aveau un coeficient de uzura de 100%. În anul 2018 au fost procurate 104 unități de transport sanitar tip B, care au fost repartizate în cele 5 Stații AMU din țară.

În final raportorul a menționat că în perspectiva anului 2019, conducerea IMSP CNAMUP continua să activeze în același ritm accelerat în vederea atingerii tuturor obiectivelor, printre care fortificarea bazei tehnico-materiale, crearea unei bazei auto centralizate, achiziționarea unităților de transport sanitar, încadrarea în activitate a echipelor de terapie intensivă mobilă, motivarea personalului medical.

La ședință a luat cuvântul dna ministru Silvia RADU, care a apreciat realizările obținute de IMSP CNAMUP în anul 2018 și a subliniat că în perioada de referință au fost înregistrate progrese semnificative în direcția realizării obiectivelor Programului Național de dezvoltare a asistenței medicale de urgență pentru anii 2016 – 2020.

De asemenea, ministrul a menționat importanța continuării proiectelor de dezvoltare continuă a Serviciului de Asistență Medicală Urgentă din Republica Moldova și a asigurat instituția de tot suportul Ministerului în implementarea lor.