Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a găzduit astăzi, 28 februarie, conferința raională cu genericul ”Accidentul vascular cerebral. Tratamentul etapizat neurologic și neurochirurgical”, organizată de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”.

La conferință au participat medici neurologi ai IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie, medicii de familie din raionul Ialoveni, mai mulți medici specialiști din cadrul Spitalului Raional Ialoveni.

Despre obiectivele și sarcinile conferinței a relatat profesorul universitar, doctor habilitat în științe medicale, șef Caterdă Neurologie nr. 1, USMF ”Nicolae Testemițanu”, domnul Mihail GAVRILIUC.

Principalele probleme abordate au fost factorii de risc, profilaxia primară și secundară a accidentului vascular cerebral, patogenia și manifestările clinice de debut, tratamentul în perioada acută a accidentului vascular cerebral, manifestările imagistice ale accidentului vascular cerebral, recuperarea primară, secundară și terțiară a pacienților cu accident vascular cerebral.

Doctorul habilitat în științele medicale, profesor universitar, director al Inatitutului de Neurologie și Neurochirurgie, domnul Grigore ZAPUHLÎH,  a făcut o prezentare cu tema Tratamentul endovascular și chirurgical în perioada acută a accidentului vascular cerebral – perspective de viitor.

Raportorii au menționat și apreciat rolul extrem de important al Serviciului de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească în depistarea precoce și transportarea rapidă a pacienților cu accidente cerebro-vasculare acute în fereastra terapeutică, în unitățile de primire urgențe pentru tratament de revascularizare.

La conferință au participat și deputații în Parlamentul Republicii Moldova, domnul Boris GOLOVIN și doamna Valentina BULIGA.