18
mai

Echipele de asistență medicală urgentă din întreaga țară au concurat ieri pentru obținerea primului loc la etapa zonală de desfășurare a Concursului Național al echipelor de asistență medicală urgentă 2019.


La concurs au fost admise echipe AMU de felceri și echipe AMU, profil general. Competiția s-a desfășurat în trei locații: municipiul Bălți, municipiul Chișinău și orașul Cahul, fiind desemnate echipele câștigătoare pentru fiecare regiune. 
Colegiul de arbitri a apreciat nivelul de pregătire profesională a echipelor AMU, în funcție de performanțele demonstrate. În urma susținerii probei de concurs, cel mai mare punctaj acumulat, conform grilei de evaluare, l-au obținut următoarele echipe AMU:
Echipe AMU, profil general:
Regiunea Nord: SAMU Bălți; SAMU Edineț
Regiunea Centru și Chișinău: SAMU Orhei; SAMU Ungheni; SAMU Ciocana
Regiunea Sud și UTA Găgăuzia: SAMU Cahul (PAMU Bucuria)

Echipe AMU de felceri:
Regiunea Nord: SAMU Soroca; SAMU Dondușeni (PAMU Sudarca)
Regiunea Centru și Chișinău: SAMU Anenii Noi (PAMU Speia); SAMU Telenești; SAMU ”Centru” (Stația Chișinău)
Regiunea Sud și UTA Găgăuzia: SAMU Taraclia; SAMU Ceadîr-Lunga.

Echipele AMU menționate vor participa la etapa finală a Concursului Național al echipelor de asistență medicală urgentă 2019, care se va desfășura în perioada 7-9 iunie.
Organizarea Concursului Național al echipelor AMU are drept obiective valorizarea imaginii IMSP CNAMUP ca serviciu public de importanță strategică, evaluarea gradului de pregătire a echipelor AMU, perfecționarea cunoștințelor teoretice și consolidarea deprinderilor practice, dezvoltarea abilităților de lucru în echipă, facilitarea schimbului de bune practici între subdiviziunile IMSP CNAMUP, motivarea angajaților și nu în ultimul rând promovarea excelenței profesionale.