30
aug
În orice sistem de sănătate, oamenii reprezintă cea mai prețioasă și eficientă resursă. O forță de muncă motivată și pregătită este un element de bază în prestarea serviciilor medicale de calitate, care să răspundă pe deplin așteptărilor pacienților. În acest context, conducerea Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a oficiat pe data de 30 august deschiderea unui sediu nou, cu facilități moderne, pentru colaboratorii substației de AMU Florești. Sediul dispune de o suprafață de 196 m² și este situat în incinta Centrului de Sănătate Publică din raion. În fosta clădire, unde angajații SAMU Florești au activat încă din anul 2003, lipseau facilitățile de bază, iar normele igienico-sanitare nu corespundeau cerințelor. Se vor bucura de condiții de muncă corespunzătoare 54 de lucrători medicali și personal auxiliar din cadrul subdiviziunii de AMU Florești. La festivitatea de inaugurare a sediului nou au participat Deputații în Parlamentul Republicii Moldova Domnul Boris Golovin și Domnul Eugeniu Nichiforciuc, reprezentantul Oficiului Teritorial de Informare al Parlamentului RM, Doamna Stela Belipei, Președintele Raionului Florești, Domnul Ștefan Paniș, Vicedirectorii Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Domnul Vasile Cucu și Domnul Igor Prisacaru, colaboratori din domeniul sănătății și oficiali ai administrației publice locale din raionul Florești. Performanța Serviciului de Asistență Medicală Urgentă din Republica Moldova depinde de realizările individuale ale fiecărui angajat. Doar dacă sunt create condiții adecvate de muncă, angajații își pot atinge maximul de potențial și presta servicii medicale de cea mai înaltă calitate cetățenilor.