06
iul

IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească comunică că a primit o scrisoare de mulțumire din partea Domnului Tihon Zaraf, care a exprimat recunoștință pentru asistența medicală de urgență prespitalicească acordată nepoțică-i sale.

Mesajul de mulțumire și recunoștință este adresat echipei de asistență medicală urgentă, în componența: medicul Ana Simenițchi, felcerul Ana Bătrîncea și șoferul ambulanței Vitalie Odobescu, care activează în cadrul Substației de Asistență Medicală Urgentă Rîșcani, mun. Chișinău.

Pentru administrația IMSP CNAMUP sunt deosebit de relevante scrisorile de mulțumire a cetățenilor prin care se apreciază profesionalismul și compasiunea manifestată de personalul medical al echipelor AMU în cadrul acordării asistenței medicale de urgență prespitalicească. Cuvintele DVS. de considerație aduc încrederea că activitatea serviciului nostru corespunde așteptărilor și necesităților Dumneavoastră!