15
iun

Astăzi, 15 iunie curent a avut loc deschiderea unui sediu nou, destinat amplasării Punctului de Asistență Medicală Urgentă Iargara a SAMU Leova. Au fost create condiții bune de lucru pentru angajații PAMU Iargara, astfel încât cetățenii să primească servicii medicale urgente calitative la etapa de prespital.

În cadrul punctului de urgență sunt încadrați 14 angajați, dintre care: un medic; patru felceri, patru infirmieri, patru șoferi și un îngrijitor de încăpere. Aria de deservire a PAMU Iargara cuprinde nouă localități (Iargara; Tigheci; Băiuș; Cuporani; Hârtop;  Borogani; Meșeni; Cociulia Nouă; Bertovca) cu o populație de aproximativ 14000 locuitori.

Lucrările de reparație capitală a edificiului au început în toamna anului 2020. Încăperea cu o suprafață totală de 142 mp a fost oferită de Consiliul Raional Leova. Pentru realizarea proiectului au fost cheltuiți estimativ 1,6 milioane de lei, inclusiv pentru conectarea la utilități (apeduct; canalizare; electricitate; încălzire) și construcția unui garaj cu două boxe pentru ambulanțe, cu o suprafață totală de 49 mp.

La inaugurarea edificiului au fost prezenți: secretarul de Stat al MSMPS, Tatiana ZATÎC; directorul IMSP CNAMUP, Boris GOLOVIN; vice-directorul, Tatiana BICIC IMSP CNAMUP; șeful Departamentului regional Gheorghe MIROȘNICENCO; secretarul consiliului local Iargara, Elena GAIDARJI; șeful Centrului de Sănătate Iargara, Igor SCURTU; administrația publică locală; medicii și locuitorii orașului Iargara.

Îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă a angajaților  este un obiectiv de activitate a IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă, în vederea motivării personalului medical și sporirii accesului populației la asistența medicală urgentă calitativă.