Pe data de 24 decembrie, în ajun de Crăciun a fost inaugurat sediul noului punct de asistență medicală urgentă prespitalicească din satul Cotiujenii Mari, raionul Şoldăneşti.

   La deschidere au participat: secretarul de Stat al MSMPS, Alexandru HOLOSTENCO; directorul IMSP Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, Boris GOLOVIN; vicedirectorul IMSP CNAMUP, Mihai BAGRINOVSCHI; președintele raionului Șoldănești, Nicolae MÎNDRU; primarul comunei Cotiujenii Mari, Nicolae DOROGAN; directorul Spitalului Raional Șoldănești, Veaceslav PALII; șeful Centrului de Sănătate Șoldănești, Constantin BALANICI; șeful Centrului de Sănătate Cotiujenii Mari, Maria NEGRU; șeful SAMU Șoldănești, Raisa PALII; coordonatoarea PAMU Cotiujenii Mari, Valentina GÎLCA; reprezentanții administrației publice locale și a instituțiilor medicale din teritoriu, angajații substației de asistență medicală urgentă.

   Constricția edificiului a început în luna mai 2019 și lucrările au fost finisate recent. PAMU Cotiujenii Mari a fost conectat la toate utilitățile (apeduct, canalizare, încălzire, electricitate). În sediu sunt amplasate: sala de alertă, sala de păstrare a medicamentelor, sala de odihnă a angajaților, sufrageria, saloanele sanitare, inclusiv dușul și încăperile tehnice. Totodată, punctul AMU dispune și de garaj format din două boxe destinate parcării și staționării autosanitarelor. La dispoziția personalului sunt ambulanțele dotate cu tot echipamentul necesar pentru acordarea asistenței medicale urgente la etapa de prespital. Cheltuielile pentru lucrările efectuate sunt în valoare de 1,5 milioane lei.

   Aria de deservire a PAMU Cotiujenii Mari cuprinde șapte sate (Cotiujenii Mari; Cobîlea; Cuşelăuca, Pohoarna; Rogojeni; Zahorna și Receşti) cu o populație de peste 10.000 de locuitori. În cadrul punctului de asistență medicală urgentă activează 13 angajați, dintre care: 4 felceri, 4 infirmieri, 4 șoferi și un îngrijitor de încăpere.    IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească optează pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă a lucrătorilor medicali și pentru mărirea accesului cetățenilor la asistență medicală urgentă la etapa de prespital.