25
iul

Astăzi, 25 iulie 2023 a avut loc deschiderea unui sediu nou, destinat amplasării Punctului de Asistență Medicală Urgentă (PAMU) Gura Bîcului, din cadrul SAMU Anenii Noi. Până la etapa actuală erau doar două puncte de asistență medicală urgență în Mereni și Speia, care deserveau solicitările parvenite de la cetățeni.

În clădirea reparată, dotată cu mobilier nou, au fost create condiții bune pentru echipele de asistență medicală urgentă. Cei 13 angajați (2 felceri, 2 asistenți medicali, 4 infirmieri, 4 șoferi și o îngrijitoare de încăperi) se vor bucura de edificiul nou, care este conectat la toate utilitățile (încălzire; electricitate; apeduct și canalizare).

PAMU Gura Bîcului dispune de încăperi spațioase și lumioase și anume: sală de alertă, depozit pentru păstrarea medicamentelor, săli de odihnă pentru personal, sufragerie și blocuri sanitare. De asemenea, punctul dispune de o copertină pentru staționarea autosanitarei.

Costul lucrărilor de reparație capitală a încăperilor, inclusiv de conectare la rețelele pentru încălzire, alimentare cu gaze și energie electrică, asigurare cu apa, canalizare, dar și executarea copertinei pentru ambulanță, constituie 1,91 milioane de lei. Mijloacele financiare au fost alocate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală și de Ministerul Sănătății.

Menționăm faptul că, echipa de asistență medicală urgentă va deservi solicitările parvenite de la peste 11 mii de locuitori a satelor Gura Bîcului, Varnița și Calfa.