Astăzi s-a deschis un nou sediu, destinat amplasării Punctului de Asistență Medicală Urgentă (PAMU) Clocușna, din cadrul SAMU Ocnița. Până la etapa actuală, în raionul Ocnița era un punct de asistență medicală urgență în Călărășeuca, care deservea solicitările parvenite de la cetățeni.

Echipele PAMU Clocușna dispun de condiții moderne pentru prestarea serviciilor de asistență medicală urgentă la etapa de prespital    într-o clădirea reparată capital cu suprafața totală de 204 m2, dotată cu mobilier nou. Cei 13 angajați (4 asistenți medicali, 4 infirmieri, 4 conducători de autoambulanță și o îngrijitoare de încăperi) se vor bucura de edificiul conectat la toate utilitățile (încălzire; electricitate; apeduct și canalizare).

PAMU Clocușna dispune de încăperi spațioase și lumioase și anume: sală de alertă, depozit pentru păstrarea medicamentelor, săli de odihnă pentru personal, sufragerie și blocuri sanitare. De asemenea, punctul dispune de un garaj cu două boxe pentru staționarea autosanitarei cu suprafața totală de 49 m2.

Costul lucrărilor de reparație capitală a încăperilor, inclusiv de conectare la rețelele pentru încălzire, alimentare cu gaze și energie electrică, asigurare cu apa, canalizare, dar și construcția garajului pentru ambulanță, constituie 3, 9 mln lei. Mijloacele financiare au fost alocate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală și de Ministerul Sănătății.

Menționăm faptul că, echipa de asistență medicală urgentă va deservi solicitările parvenite de la peste 8 mii de locuitori din următoarele sate și comune: Clocușna, Hădărăuți, Corestăuți, Maiovca și Ocnița.