Pezentare Generală:

Denumirea instituției: Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (în continuare IMSP CNAMUP)
Adresa: str. C.Vîrnav, 16 MD-2025, mun. Chișinău, Tel. +373 22 286270; Fax +373 22 025956
e-mail: cnamup@ambulanta.md
https://ambulanta.md/
Fondatorul: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Data fondării: 1 octombrie 2015, în temeiul Hotărârii Guvernului RM Nr. 377 din 16.06.2015
Acreditare: Certificat de acreditare nr. 3287 din 06.10.2017
Instituția care a eliberat certificatul de acreditare: Consiliului Național de Evaluare şi Acreditare în  Sănătate 
Numărul contractului şi data când acesta a fost încheiat cu Compania Națională de Asigurări în Medicină: 05-08/259 din 29.12.2017
Tipul serviciilor : acordarea asistenței medicale urgente la etapa de pre-spital şi transportarea medicală asistată.
   IMSP CNAMUP posedă autorizația de unic prestator de servicii de asistență medicală urgentă prespitalicească cetățenilor Republicii Moldova, precum și călătorilor internaționali, care dispune de resurse umane pregătite și capacități tehnice suficiente pentru acordarea asistenței medicale urgente de calitate.
     Volumul asistenței medicale urgente la etapa de pre-spital este prestată în conformitate cu Criteriile de contractare în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistență medicală, pe principiul ,,per capita,, aprobat pentru fiecare an separat.
    Prin urmare, toată populația Republicii Moldova și călătorii internaționali beneficiază la necesitate, în mod gratuit, de asistență medicală urgentă prespitalicească.
Taxarea serviciilor: Gratuit
Eligibilitatea-Populația deservită: Cetățenii și vizitatorii Republicii Moldova.
Aria de deservire: Republica Moldova
Programul de acordare a asistentei medicale urgente la etapa de pre-spital: non stop, 24/7-365

Instituția ierarhic superioară:
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Adresa: Strada Pantelimon Halippa 2, Chișinău 2009
Numărul de telefon a Liniei Fierbinți a Ministerului Sănătății , Muncii și Protecției Sociale:
022 072 10 10
http://www.msmps.gov.md/
Instituția contractantă a serviciilor de asistență medicală urgentă la etapa de prespital :
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM)
Adresa: Strada Vlaicu Pârcălab 46, Chișinău 2012
Numărul de telefon al Liniei Verzi a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină:
0800 99999
http://www.cnam.md/

Secțiile, Direcțiile, Subdiviziunile IMSP CNAMUP:

 • Departamentul Economie, finanțe, achiziții și resurse umane
 • Departamentul Dispecerizare și statistică medicală:
  • Direcția dispecerizare
  • Direcția statistică medicală
 • Departamentul Audit medical, control de linie și asigurarea calității
 • Departamentul logistică:
  • Direcția gospodărie;
  • Direcția transport auto
 • Centrul de Instruire în domeniul medicinii de urgență și calamităților
 • Direcție tehnologii informaționale și telemedicină
 • Serviciul Farmaceutic, consumabile și dispozitive medicale
 • Serviciul petiționare și relații cu publicul
 • Serviciul securitatea muncii
 • Serviciul securitate economică și audit intern
 • Secția relații externe, proiecte și investigații
 • Serviciul cercetare și implementare
 • Serviciul protecție civilă
 • Cancelaria
 • Arhiva
 • Substații de Asistență Medicală Urgentă
 • Puncte de Asistență Medicală Urgentă