Scrisoare de mulțumire adresată

Colectivului SAMU Comrat din cadrul UTA Găgăuzia IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a recepționat o scrisoare de mulțumire din partea unei paciente cu frumoasa vârstă de 91 ani, care a exprimat recunoștință pentru asistența medicală de urgență ...

Scrisoarea de mulțumire echipei SAMU Glodeni

IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească comunică că a primit o scrisoare de mulțumire din partea unei paciente, care a exprimat recunoștință pentru asistența medicală de urgență prespitalicească acordată soțului dumneaei la data de 17.09.2023 în or...