IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească dezminte articolul publicat pe data de 04.08.2020 de către portalul de știri deschide.md şi preluat de alte publicaţii din Republica Moldova, intitulat „DOC // Licitații cu cântec la CNAMUP sau cum ANSC a dat peste cap o schemă cu combinezoane de protecție„.

Acest reportaj NU are un fundament real. Mai mult, pretinsele declaraţii citate de către deschide.md sunt pură ficţiune. Jurnaliștii Deschide.md nu au solicitat informații oficiale în acest sens de la reprezentanții IMSP CNAMUP, dar s-au documentat în baza materialelor și părerilor expuse de către un agent economic.

Totodată, în acest reportaj sunt stipulate informații, care nu au nimic comun cu licitația dată și care denaturează realitatea. Astfel, portalul deschide.md folosind date, ce nu vizează subiectul de bază încearcă să inducă în eroare cititorii, denigrând și ponegrind conducerea IMSP CNAMUP în frunte cu Directorul Boris Golovin.

IMSP CNAMUP a organizat procedura privind achiziționarea combinezoanelor de protecție de unică folosință la data de 03.06.2020 (COP ID ocds-b3wdp1-MD-1590135616134), la care au participat 12 companii după cum urmează:

Nr. d/oOperatori economiciSuma ofertei fără TVA
1.“Dreamgreen” SRL571320.00
2.“Railsmed” SRL624424.33
3.“Nikita Rinadi” SRL651728.00
4.“Romedcom” SRL690000.00
5.“Grin-Farm” SRL749340.00
6.“Gemini Clothing Limited” SRL766590.00
7.“Patnico” SRL880133.33
8.“Medglobalfarm” SRL1073333.33
9.“Tehoptimed” SA1103999.00
10.“MegaFarm Trade” SRL1104000.00
11.“Polisano Prim” SRL1380000.00
12.“Soling” SA2185000.00

În procesul de evaluare a ofertelor, grupul de lucru al IMSP CNAMUP a solicitat mostre de la 5 operatori economici, clasați pe locurile 2-7 după preț, deoarece primul operator economic “Dreamgreen” SRL nu a prezentat în Specificația tehnică (F4.1) toată informația solicitată, nefiind completate compartimentele, unde se solicita informațiile despre producător, modelul articolului și țara de origine, iar ofertele celorlalți operatori depășeau cu peste 30% valoarea estimată a achiziției.

Totodată menționăm faptul, că în documentația de atribuire a fost specificată din start cerința privind prezentarea mostrelor.

Ca urmare a solicitării menționate mai sus, toate companiile, cu excepția “Romedcom” SRL, au prezentat mostre, iar în rezultatul examinării lor, grupul de lucru a desemnat câștigătoare compania “Gemini Clothing Limited” SRL (procesul verbal de examinare a mostrelor se anexează).

Ulterior, la data de 26.06.2020, a fost organizată de către IMSP CNAMUP licitația deschisă ID ocdsb3wdp1-MD-1591878618759, procedură la care au depus oferte 6 companii:

Nr. d/oOperatori economiciSuma ofertei fără TVA
1.“Tehoptimed” SA668380,00
2.“MegaFarm Trade” SRL690000,00
3.“Gemini Clothing Limited” SRL743667,00
4.“Portavita” SRL795000,00
5.“Medglobalfarm” SRL843333,33
6.“Nikita Rinadi” SRL1085600,00

Menționăm faptul, că cerințele și criteriile de calificare din documentația de atribuire au fost identice celor din procedura anterioară, respectiv grupul de lucru a solicitat mostre de la primii cinci operatori economici, având în vedere că oferta companiei “Nikita Rinadi” SRL depășea cu peste 30% valoarea estimată a achiziției.

Ca urmare a examinării mostrelor grupul de lucru a desemnat cîștigătoare oferta companiei “Gemini Clothing Limited” SRL (procesul verbal de examinare a mostrelor se anexează).

Dorim să specificăm faptul că operatorului economic “MegaFarm Trade” SRL i s-a oferit a doua șansă de a prezenta o altă mostră, care urma să corespundă cerințelor solicitate din documentația de atribuire, dar compania a prezentat o nouă mostră care avea și mai multe necorespunderi față de mostra inițială, în rezultatul cărui fapt oferta respectivă a fost respinsă.

După înștiințarea rezultatelor compania “MegaFarm Trade” SRL a contestat decizia grupului de lucru, iar ca urmare a deciziei Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, grupul de lucru al IMSP CNAMUP în rezultatul reevaluării ofertei și mostrelor prezentate, a luat decizia de a anula procedura de achiziție, din cauza că mostrele prezentate de către “MegaFarm Trade” SRL nu au corespuns cerințelor solicitate (necorespunderea modelului și tipului de sutură a elasticului de la mâneci și glugă). Combinezoanele de protecție de unică folosință cu astfel de necorespundere, sunt cu risc major de infectare cu COVID-19 a personalului implicat în acordarea asistenței medicale de urgență.  

Aducem la cunoștință, că subdiviziunile IMSP CNAMUP zilnic utilizează circa 1200 combinezoane de protecție de unică folosință, ce servește motiv de achiziționare periodică a acestui echipament. Prioritar pentru IMSP CNAMUP este protecția personalului, care poate fi asigurată doar cu echipament de protecție calitativ și în corespundere cu cerințelor standardului EN-14126.

IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească își exprimă regretul pentru faptul că deschide.md difuzează acuzații nefondate, fără să ceară opinia instituției. Am fost și suntem mereu deschiși să răspundem solicitărilor de informație în timp rezonabil. Cetățenii merită și trebuie să fie informați corect.

Pe viitor, rugăm agenţiile de presă şi reporterii implicaţi în redactarea unor articole despre IMSP CNAMUP să contacteze în prealabil Serviciul petiționare și relații cu publicul, care este în măsură să furnizeze informaţii  despre activitatea instituției. Prezentați materialele jurnalistice într-o manieră transparentă și folosiți mai multe surse.