30
aug

IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a recepționat un mesaj de mulțumire din partea unui pacient, care a exprimat recunoștință pentru asistența medicală de urgență prespitalicească acordată la data de 28.08.23. Bărbatul a solicitat intervenția ambulanței pe motivul reacției severe alergice manifestate în urma înțepăturii de insectă.

Pentru deservirea acestei solicitări a fost alocată echipa AMU din cadrul Substației de Asistență Medicală de Urgență Rîșcani (mun. Chișinău) în următoarea componență: medicul Iulia Ursachi, asistentul medical Viorel Todița și șoferul Veaceslav Bostan.

Membrii echipei de asistență medicală urgentă au intervenit promt la locul solicitării și în conformitate cu diagnosticul prezumtiv stabilit au acordat asistență medicală urgentă la etapa de prespital și au transportat pacientul la spital pentru continuarea tratamentului în condiții de staționar.

Cuvintele de mulțumire și apreciere din partea cetățenilor inspiră încrederea că activitatea Serviciului de Aistență Medicală Urgentă Prespitalicească corespunde așteptărilor și necesităților dumneavoastră!