Astăzi, 12 martie, IMSP Centrul Național de Asistență Medială Urgentă Prespitalicească a participat la Ceremonia oficială de finalizare a trei proiecte  de modernizare a echipamentelor din cadrul IMSP din RM, susținute financiar de Guvernul Japoniei prin intermediul Programului de granturi pentru Securitate Umană „Kusanone”.

În contextul situației epidemiologice actuale, evenimentul s-a desfășurat în regim on-line cu participarea Ambasadorului Japoniei în Republica Moldova, Excelenței Sale, dlui Katayama YOSHIHIRO, dnei Yukie Uenishi, consultant de proiecte, dlui Lilian Gîrbu, specialist economic al Ambasadei Japoniei, directorilor instituțiilor beneficiare: dlui Boris GOLOVIN, directorul IMSP CNAMUP; dlui Sergiu GLADUN, directorul Institutului Mamei și Copilului, și dlui Ștefan CALANCEA, directorul Spitalului municipal pentru Copii nr.1, precum și a reprezentanților Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Primăriei mun. Chișinău și reprezentanților instituțiilor media.

Pentru implementarea în cadrul IMSP CNAMUP a Proiectului  de modernizare a echipamentului de instruire în acordarea primului ajutor medical, Guvernul Japoniei a alocat 85 642 mii USD. Din contul fondurilor alocate a fost achiziționat echipament performant de instruire prin simulare. Astfel, Centrul de instruire în domeniul medicinei de urgență și calamităților a fost dotat cu 7 tipuri (40 de unități) de manechine  de fidelitate înaltă pentru practicarea măsurilor de prim ajutor și resuscitare cardio-respiratorie în situații  maximal apropiate de viața reală, care se includ în categoria celor mai folosite manechine în cadrul instruirilor.

Dl Boris Golovin, directorul IMSP CNAMUP, a adresat Ambasadorului Japoniei în Republica Moldova, Excelenței Sale, dlui Katayama YOSHIHIRO, mesajul său cordial de mulțumire pentru suportul financiar oferit, înalta apreciere pentru sprijinul și înțelegerea acordată pe parcursul implementării proiectului. În cadrul discursului, a fost exprimată profunda  gratitudine poporului și Guvernului Japoniei, care prin realizarea unui număr impunător de proiecte, participă neobosit la depășirea  provocărilor cu care se confruntă serviciile de sănătate din RM, demonstrând afirmația că umanismul și solidaritatea nu au frontiere. La fel, dl Boris Golovin a remarcat importanța echipamentului achiziționat pentru  fortificarea capacităților  de perfectare continuă a abilităților practice individuale  a personalului medical și nemedical, care se va reflecta asupra sporirii calitatății serviciilor medicale de urgență la etapa de prespital și securității actului medical.

Ambasadorul Japoniei, Excelența Sa dl Katayama Yoshihiro, le-a multiunit tuturor celor implicați în realizarea proiectelor reiterând că sursele financiare acordate cu suportul poporului Japoniei reprezintă o dovadă în plus a solidarității cu poporul Republicii Moldova și deschiderii pentru colaborare fructuoasă în continuare .