Acordarea asistenței medicale urgente populației la etapa de prespital se efectuează în temeiul prevederilor art. 2 lit h) și art.20, 21 și 24 ale Legii ocrotirii sănătății nr. 411-XIII din 28 martie 1995, prin intermediul subdiviziunile IMSP CNAMUP- Substații și Puncte de asistență medicală urgentă amplasate în municipii, orașe și localități rurale.

IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească fondată la 1 octombrie 2015, este o instituție medico-sanitară publică de importanță strategică, cu personalitate juridică, subordonată direct Ministerului Sănătății al RM .

Menirea instituției este:

Gestionarea uniformă a tuturor subdiviziunilor de asistentă medicală urgență din subordine; dezvoltarea unui serviciu bine organizat la nivel național, capabil să asigure accesibilitatea; operativitatea și calitatea serviciilor de asistență medicală urgentă la etapa de prespital populației;  îmbunătățirea planificării strategice; gestionării eficiente a resurselor financiare și umane; motivarea personalului medical conform performanțelor obținute.

Scopul principal al IMSP CNAMUP este asigurarea populației RM cu cele mai bune servicii medicale de urgență la etapa de prespital, prin:

Îmbunătățirea accesului populației la servicii medicale calitative de urgență la etapa de prespital; minimalizarea impactului urgențelor medico-chirurgicale asupra sănătății populației; diminuarea suferinței umane; mărirea șanselor de supraviețuire ale pacienților care necesită servicii de urgență medicală, precum și reducerea ratei deceselor care pot fi prevenite.

În rândul obiectivelor de importanță strategică a IMSP CNAMUP este îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a Serviciului AMU, reparația și modernizarea edificiilor existente, precum și efectuarea lucrărilor de proiectare/construcție a Substațiilor și a Punctelor AMU, îmbunătățirea condițiilor de muncă a angajaților, dotarea Serviciului cu unități noi de transport sanitar,  utilizarea echipamentelor performante de diagnostic și tratament, de radiocomunicații, precum și dezvoltarea Telemedicinii.

Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească este împărțit în cinci zone operaționale, care corespund teritorial următoarelor zone geografice ale Republicii Moldova și anume: mun. Chișinău, Centru,  Nord,  Sud, UTA Găgăuzia.

Rețeaua subdiviziunilor IMSP CNAMUP este reprezentată de către 41 Substații AMU, amplasate în municipii/orașe și 95 Puncte AMU amplasate în localități rurale.  În scopul asigurării echității, operativității, accesibilității populației la asistență medicală urgente la etapa de prespital în cazul urgențelor medico-chirurgicale, Subdiviziunile IMSP CNAMUP sunt amplasate în teritoriu cu acoperire geografică în rază de 15 km.

Din momentul fondării IMSP CNAMUP, în  scopul sporirii accesibilității populației din localitățile rurale la servicii de asistență medicală urgentă de calitate în conformitate cu normativele sus-menționate, au fost deschise 7 Puncte AMU noi în localitățile Mălăiești (Orhei), Brănești (Orhei), Fetești (Edineț), Ciutulești (Florești), Stoicani (Soroca), Pripeceni (Rezina), Grozești (Nisporeni).

De asemenea, au fost efectuate lucrări de reparații capitale a 10 Substații AMU (Dondiușeni, Vulcănești, Telenești, Comrat, Leova, Cantemir, Taraclia, Ceadîr-Lunga, Florești, Râșcani)  și 14 Puncte AMU (Stoicani, Mălăiești, Cupcini, Cornești, Cărpineni, Pelenia, Tvardița, Baurci, Fetești, Tomai, Volintiri, Ciutulești, Alexandreni, Pripeceni). Au fost construite din temelie și deschise edificiul Substației AMU Cimișlia și edificiile a 4 Puncte AMU  (Copanca, Stoicani, Brănești, Grozești).

Actualmente, personalul încadrat în activitatea IMSP CNAMUP constituie circa 4000 persoane, inclusiv  circa 400 medici de urgență, 1400 asistenți medicali de urgență,  700  infirmieri și alt personal din Substațiile și Punctele AMU amplasate pe teritoriul Republicii Moldova .

Personalul medico-sanitar încadrat în activitatea Serviciului AMUP este dotat cu vestimentație cu destinație specială, care corespunde culorilor SAMUP oranj și albastru cu benzi de protecție reflectorizante.

Serviciul AMUP dispune de 295 de unități de transport sanitar (ambulanțe) pe care este imprimat simbolul Serviciului de asistență medicală urgentă „STEAUA VIEȚII” cu șase brațe de culoare albastră, înconjurată de denumirea subdiviziunii cărei îi aparține ambulanța. Pe unitatea de transport  este imprimat numărul unic național 112, iar numărul de înmatriculare a unității de transport conține abrevierea AMU. Ambulanțele sunt echipate 100% cu sisteme de navigare GPS.  

Zilnic, de către cele 239 echipe de asistență medicală urgentă, organizate în cadrul subdiviziunilor IMSP CNAMUP,  sunt deservite circa 2600  solicitări. Procesarea tuturor solicitărilor parvenite și gestionarea  echipe AMU se efectuează prin intermediul unui program performant.

La etapa actuală, asistența medicală urgentă la etapa de prespital  se acordă în bază Protocoalelor Clinice Naționale și a Standardele medicale de diagnostic și tratament în urgențele medico-chirurgicale.

Serviciul AMU este asigurat cu medicamente pentru acordarea asistenței medicale urgente și dispozitive medicale de performanță pentru tratamentul stărilor de urgență, inclusiv electrocardiografe care furnizează instantaneu descrierea rezultatului, posibilități pentru transmiterea traseului ECG la Centrul de diagnosticare ECG la distanță. Defibrilatoare moderne cu monitor, ventilatoare, ECG pulsoximetri, glucometre, video laringoscoape, infuzomate, dispozitive moderne pneumatice pentru imobilizare, perfuziomate, i-geluri, diverse dispozitive pentru efectuarea resuscitării cardio-pulmonare.

În cadrul instituției funcționează Centrul de diagnosticare ECG  la distanță, care a fost modernizat și permite  transmiterea traseului ECG din orice locație geografică, schimbul interactiv al informației medicale între echipa AMU și medicul specialist, în scopul precizării diagnosticului și aprecierii tacticii de conduită și tratament.

În cadrul IMSP CNAMUP, în calitate de subdiviziune structurală funcționează Centrul de instruire în domeniul medicinii  de urgență și calamităților. În premieră activitatea acestuia a fost autorizată la 05.03.2018 de către  Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM, iar la 28.12 2018 Centrul a primit titlul de furnizor al programelor de studii de formare profesională continuă și educație medicală în domeniul medicinii de urgență.

Centrul de instruire în domeniul medicinii  de urgență și calamităților, prin intermediul echipei de medici formatori pregătiți, asigură instruirea continuă a personalului medical și nemedical din cadrul Serviciului de AMU, altui personal nemedical  (polițiști, pompieri, salvatori, etc.), precum și evaluarea periodică a colaboratorilor încadrați în Serviciul AMU. Centrul este dotat cu echipamente moderne de simulare și alte dispozitive tehnice pentru practicarea diferitor scenarii de urgențe medico-chirurgicale  maximal apropiate de situații reale.

  În baza   Legii ocrotirii sănătății nr. 411-XIII din 28 martie 1995  și în scopul  consolidării  şi modernizării continue a serviciului de urgență, integrarea acestuia cu alte servicii specializate de urgență,  la  11.11.2016       prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1238, a fost  aprobat Programul Național de dezvoltare a asistenței medicale de urgență pentru anii 2016-2020, care prezintă un document de politici strategice pe termen mediu, scopul  căruia este îmbunătățirea accesului populației la servicii de asistentă medicală urgentă.

Obiectivul general al Programului este  de a reduce până în anul 2020 rata  mortalității în primele 24 de ore de spitalizare cu 10 %.

Obiectivele specifice ale Programului sunt:

  • Creșterea capacității de intervenție a Serviciului de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească și funcționarea în regim integrat cu alte servicii specializate de urgență;
  • Diversificarea competențelor personalului medical, paramedical și operativ implicat în asistența de urgență;
  • Fortificarea și utilizarea activităților societății civile, partenerilor sociali și profesionali a organizațiilor non-guvernamentale în instruirea populației, în acordarea primului ajutor, în profilaxia urgențelor medico-chirurgicale;
  • Fortificarea sistemului de management, coordonarea și monitorizarea activităților Serviciului de Asistență Medicală Urgentă;
  • Dezvoltarea cercetărilor științifice în domeniul urgențelor medico-chirurgicale.

Modalitatea de organizare a Serviciului AMUP:

Serviciul AMU asigură deservire operativă în urgențele medico-chirurgicale la etapa de prespital și include aplicarea metodelor de diagnostic și tratament, precum și transportare medicală asistată spre spital.

De la 01.06.2018, odată cu instituirea Serviciului național unic pentru apeluri de urgență, numărul de apel al Serviciului de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească pe teritoriul Republicii Moldova este 112.

Acordarea asistenței medicale urgente la etapa de prespital, inclusiv specializat de urgență (cardiologie, reanimare) populației adulte și copiilor, cetățeni a RM, precum și călătorilor internaționali, se efectuează de către echipele AMU din subordinea subdiviziunilor IMSP CNAMUP – Substații și Puncte de asistență medicală urgentă, amplasate în municipii, orașe și localități rurale în următoarele cazuri: accidente și maladii acute, traume, leziuni, combustii, intoxicații, hemoragii, hipotermii, convulsii, durere toracică, dureri abdominale sau de spate, acces de cord, accidente rutiere, electrocutări, înec și alte stări care pun în pericol viața, asigurând primul ajutor medical calificat și asistență medicală urgentă prespitalicească, transportarea și supravegherea accidentaților, bolnavilor, gravidelor, nou-născuților și mamelor, etc.

Subdiviziunile IMSP CNAMUP funcționează în regim non-stop.  Acordarea serviciilor de asistență medicală urgentă este organizată pe principiul recepționării centralizate a solicitărilor populației prin intermediul Serviciului Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112, cu înregistrarea numărului de telefon și a convorbirii telefonice cu solicitantul și direcționarea solicităr către Dispeceratul IMSP CNAMUP, care la rândul său transmite solicitarea echipei AMU,  care se află la cea mai apropiată distanță de la locul solicitării. În scopul facilității intervențiilor integrate ale serviciilor specializate de urgență  în cazul unui șir de urgențe medico-chirurgicale, IMSP CNAMUP conlucrează cu  subdiviziunile  Inspectoratului General de Poliție și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Substațiile AMU, Punctele AMU:

IMSP CNAMUP subordonează 5 Departamente regionale de AMU, cu o rețea de 41 de Substații de asistență medicală urgentă  și 95 de Punctele de asistență medicală urgentă, amplasate în cele 5 zone geografice ale Republicii Moldova ( mun. Chișinău. Centru, Nord, Sud, UTA Găgăuzia).

Departamentul AMU reprezintă o structură instuțională care corespunde  unei din cele 5 zone geografice operaționale ale Republicii Moldova, administrată de Șeful de Departament, care se subordonează în activitatea sa Directorului IMSP CNAMUP.

Substația AMU este o subdiviziune structurală și funcțională  de bază,  în cadrul căreia sunt dislocate echipele de asistență medicală urgență, dotate cu transport sanitar, administrată de către Șeful Substației, care se subordonează în activitatea sa Șefior de Departamente.

Edificiile Substațiilor de asistență medicală  urgentă sunt amplasate în municipiile și orașele țării. Punctul AMU este o structură funcțională în componența Substației AMU, unde sunt dislocate unul sau două echipe de asistență medicală urgentă, dotate cu transport sanitar. Punctul AMU este administrat de către  șeful Substației AMU. Edificiile Punctelor de asistență medicală urgentă sunt amplasate în localitățile rurale ale țării.