IMSP CNAMUP astăzi:


    Acordarea asistenței medicale urgente la etapa de prespital se efectuează în temeiul prevederilor art. 2 lit
h) și art.20, 21 și 24 ale Legii ocrotirii sănătății nr. 411-XIII din 28 martie 1995, de către subdiviziunile
IMSP CNAMUP- Substații și Puncte de asistență medicală urgentă amplasate în municipii, orașe și
localități rurale.


    IMSP CNAMUP fondată la 1 octombrie 2015, este o instituție medico-sanitară publică de importanță
strategică, cu personalitate juridică, care se subordonează direct Ministerului Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale al RM .


Menirea instituției este:


   Gestionarea uniformă a tuturor subdiviziunilor de asistentă medicală urgentă din subordonare, dezvoltarea
unui serviciu bine organizat la nivel național, capabil să asigure accesibilitatea, operativitatea şi calitatea
serviciilor prestate populației prin îmbunătățirea planificării strategice, gestionării eficiente a resurselor
financiare şi umane, motivarea personalului medical conform performanțelor obținute.

Scopul principal al IMSP CNAMUP este:


  Îmbunătățirea accesului populației la servicii medicale calitative de urgență la etapa de prespital,
minimalizarea impactului urgențelor medico-chirurgicale asupra sănătății populației, diminuarea
suferinței umane, creșterea șanselor de supraviețuire a pacienților care necesită servicii de urgență,
precum si reducerea ratei deceselor care pot fi prevenite.


     Actualmente, personalul încadrat în activitatea IMSP CNAMUP constituie 3775 persoane, inclusiv
440 medici de urgență, 1339 asistenți medicali de urgență, 611 infirmieri .


    Personalul medico-sanitar încadrat în activitatea Serviciului AMU prespitalicesc este dotat cu echipament
de protecție iarnă-vară, primăvară-toamnă care corespunde culorilor internaționale ale serviciului AMU,
oranj şi albastru.


     Rețeaua subdiviziunilor IMSP CNAMUP este reprezentată de 41 de Substații AMU amplasate în
municipii și orașe și 93 de Puncte AMU amplasate în localități rurale. În scopul asigurării echității,
operativității, accesibilității populației la asistență medicală în cazul urgențelor medico-chirurgicale,
Subdiviziunile IMSP CNAMUP sunt amplasate astfel, încât sa acopere geografic teritoriul de deservire
în raza de circa 25 km .


    Din momentul fondării IMSP CNAMUP, în scopul sporirii accesibilității populației din localitățile rurale
la servicii de asistență medicală urgentă de calitate în conformitate cu normativele sus menționate, au fost
deschise 5 Puncte AMU noi în localitățile Mălăiești (Orhei), Brănești (Orhei), Fetești (Edineț), Ciutulești
(Florești), Stoicani (Soroca) .


     În rândul obiectivelor de bază a IMSP CNAMUP este îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a Serviciului
de AMU, reparația și modernizarea edificiilor existente, precum și efectuarea lucrărilor de
proiectare/construcție a Substațiilor și a Punctelor de Asistență Medicală Urgentă, îmbunătățirea
condițiilor de muncă a angajaților, dotarea cu unități noi de transport sanitar, echipamente performante de
radiocomunicații, precum și de diagnostic și tratament.


Astfel, din momentul fondării instituției pînă în prezent au fost efectuate lucrări de renovare capitală a 10
Substații AMU (Dondiușeni, Vulcănești, Telenești, Comrat, Leova, Cantemir, Taraclia, Ceadîr-Lunga,
Florești, Râșcani) și 13 Puncte AMU (Stoicani, Mălăiești, Cupcini, Cornești, Cărpineni, Pelenia,
Tvardița, Baurci, Fetești,Tomai, Volintiri, , Ciutulești, Alexandreni) și au fost deschise, fiind construite
din temelie edificiul Substației AMU Cimișlia și edificiile a 3 Puncte AMU (Copanca, Stoicani,
Brănești)

 
Serviciul AMU dispune de 295 de unități de transport sanitar (ambulanțe) pe care este imprimat însemnul
Serviciului de asistență medicală urgentă ,,CRUCEA VIEȚII,, cu șase brațe de culoare albastră,
înconjurată de denumirea subdiviziunii cărei îi aparține ambulanța. Pe unitatea de transport este imprimat
numărul unic național 112, iar numărul de înmatriculare a unității de transport conține abreviatura AMU.

Ambulanțele sunt echipate 100% cu sisteme de navigare GPS. Actualmente subdiviziunile IMSP
CNAMUP se află la etapa de substituire a unităților de transport sanitar existent cu autoambulanțe noi.
Astfel, pe parcursul anului 2018 parcul de transport sanitar va fi înnoit integral.
Zilnic de către cele 239 echipaje de asistență medicală urgentă care sunt organizate în cadrul
subdiviziunilor IMSP CNAMUP, sunt deservite circa 2600 solicitări. Procesarea tuturor solicitărilor
parvenite și gestionarea echipajelor de asistență medicală urgentă se efectuează prin intermediul unui
program performant de aplicație informatică.
Actualmente asistența medicală urgentă se acordă în bază Protocoalelor Naționale și a standardelor de
diagnostic și tratament in domeniul urgențelor medico-chirurgicale.
Serviciul AMU este bine asigurat cu medicamente pentru acordarea asistenței medicale urgente și
echipament de diagnostic și tratament modern a urgențelor medico-chirurgicale, inclusiv electro-
cardiografe care furnizează instantaneu descrierea rezultatului, posibilități pentru transmiterea traseului
ECG la centrul de diagnosticare ECG la distanță. Defibrilatoare moderne, pulsoximetri, glucometre, video
laringoscoape, dispozitive moderne pneumatice pentru imobilizare, perfuziomate, i-geluri, diverse
echipamente pentru accesul facil la căile respiratorii, etc .
În cadrul IMSP CNAMUP, în calitate de subdiviziune structurală funcționează Centrul de instruire în
domeniul medicinii de urgentă și calamităților, activitatea căruia a fost autorizată la 05.03.2018 de către
Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.
Centrul de instruire în domeniul medicinii de urgentă și calamităților, prin intermediul echipei de medici
formatori pregătiți, asigură instruirea continuă a personalului medical și nemedical din cadrul Serviciului
de AMU, altui personal nemedical (polițiști, pompieri, salvatori, etc.), precum și evaluarea periodică a
colaboratorilor încadrați în Serviciul AMU. Centrul este dotat cu echipamente de simulare și alte
materiale tehnice pentru practicarea diferitor scenarii și situații în cazul urgențelor medico-chirurgicale.
În baza Legii ocrotirii sănătății nr. 411-XIII din 28 martie 1995 și în scopul consolidării şi
modernizării continue a serviciului de urgență, integrarea acestuia cu alte servicii specializate de urgență,
la 11.11.2016 prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1238, a fost aprobat Programul
Național de dezvoltare a asistenței medicale de urgență pentru anii 2016-2020, care prezintă un document
de politici strategice pe termen mediu, scopul căruia este îmbunătățirea accesului populației la servicii de
asistentă medicală urgentă.
Obiectivul general al Programului este de a reduce până în anul 2020 rata mortalității în primele 24 de
ore de spitalizare cu 10 %.
Obiective specifice ale Programului sunt:
1) creșterea capacității de intervenție a Serviciului de Asistență Medicală Urgentă și funcționarea în regim
integrat cu alte servicii specializate de urgență;
2) diversificarea competențelor personalului medical, paramedical si operativ implicat în asistența de
urgență;
3) fortificarea și utilizarea activităților societății civile, partenerilor sociali și profesionali ai organizațiilor
nonguvernamentale în instruirea populației, în acordarea primului ajutor, în profilaxia urgențelor medico-
chirurgicale;
4) dezvoltarea cercetărilor științifice în domeniul urgențelor medico-chirurgicale;
5) fortificarea sistemului de management, coordonarea și monitorizarea activităților Serviciului de
Asistență Medicală Urgentă.
Modalitatea de organizare a Serviciului AMU:
Asistența medicală de urgență este acordată la locul solicitării și în timpul transportării spre
spital.
Acordarea asistenței medicale urgente la etapa de prespital, inclusiv specializat de urgență (cardiologie,
reanimare) populației adulte și copiilor, cetățeni ai RM, precum și vizitatorilor internaționali, se

efectuează de către echipajele de asistență medicală urgentă din subordinea subdiviziunilor IMSP
CNAMUP – Substații și Puncte de asistență medicală urgentă, amplasate în municipii, orașe și localități
rurale în următoarele cazuri: accidente şi maladii acute, traume, leziuni, combustii, intoxicații, hemoragii,
hipotermii, convulsii, durere toracică, dureri abdominale sau de spate, acces de cord, accidente rutiere,
electrocutări, înec şi alte stări ce pun în pericol viața, asigurând îngrijiri medicale primare şi asistență
medicală de urgență, transportarea şi supravegherea accidentaților, bolnavilor, gravidelor, nou-născuților
şi mamelor, etc.
Subdiviziunile IMSP CNAMUP funcționează în regim non-stop. Acordarea serviciilor de asistență
medicală urgentă este organizată pe principiul recepționării centralizate a solicitărilor populației prin
intermediul Serviciului Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112, cu înregistrarea numărului de
telefon și convorbirii telefonice a solicitantului și direcționarea acesteia dispeceratului medical care la
rândul sau transmite solicitarea echipajului AMU care se afla la cea mai apropiată distanță de la locul
solicitării.
În scopul facilitării intervențiilor integrate a serviciilor specializate de urgență în cazul unui șir de
urgențe medico-chirurgicale, IMSP CNAMUP cooperează cu subdiviziunile Inspectoratului General de
Poliție şi Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Substațiile AMU, Punctele AMU:
Substația AMU este subdiviziune structurală și funcțională de bază, amplasată în una din cele 5 zone
geografice ale Republicii Moldova, în cadrul căreia sunt dislocate echipajele de asistență medicală urgență,
dotate cu transport sanitar.
Substațiile de asistență medicală urgentă sunt amplasate în municipiile și orașele țării.
Substația AMU este condusă de către Șeful Substației, care la rândul său se subordonează Vicedirectorului
IMSP CNAMUP.
Punctul AMU este o structură organizațională, funcțională în componența Substației AMU, unde este dislocată
una sau doua echipaje de asistență medicală urgentă, dotate cu transport sanitar .
Punctele de asistență medicală urgentă sunt amplasate în zonele rurale ale țării.
Punctul AMU se subordonează șefului Substației AMU.
Astfel, IMSP CNAMUP subordonează o rețea de 41 de Substații de asistență medicală urgentă și
93 de Punctele de asistență medicală urgentă amplasate în cele 5 zone geografice ale tării ( mun Chișinău.
Centru, Nord, Sud, UTA Găgăuzia),