Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească transmite profundă compasiune și sincere condoleanțe familiei și colegilor în legătură cu trecerea în neființă a profesorului universitar Gheorghe CIOBANU, doctor habilitat în științe medicale, șef al Catedrei de urgențe medicale la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, președinte al Societății Medicinii de Urgență și Catastrofă.

             Ne exprimăm respectul pentru întreaga sa activitate științifică, didactică și managerială, care a contribuit la reformarea și dezvoltarea Serviciului de Asistență Medicală Urgentă din Republica Moldova.

Aducem un ultim omagiu unui profesionist, unui exemplu de corectitudine, devotament și tenacitate, unui model pentru multe generații de medici din cadrul Serviciului de Urgențe Medicale.

Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace!