Denumirea instituției: Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească(IMSP CNAMUP).

Adresa: Strada Constantin Vîrnav 16, MD-2025, or. Chișinău, Tel. +373 22 286270; Fax +373 22 025956

e-mail: cnamup@ambulanta.md

adresa site web: https://ambulanta.md/

Fondatorul: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

Data fondării:  1 octombrie 2015, în temeiul  Hotărârii Guvernului RM  Nr. 377 din  16.06.2015

Acreditare:  Certificat de acreditare  nr. 3287 din 06.10.2017

Instituția care a eliberat certificatul de acreditare: Consiliul Național de Evaluare şi Acreditare

Numărul contractului şi data  când acesta a fost încheiat cu Compania Națională de Asigurări în Medicină: 05-08/259 din 29.12.2017

Tipul serviciilor : acordarea asistenței medicale urgente la etapa de prespital şi transportarea medicală asistată a pacienților.

IMSP CNAMUP posedă autorizația de  unic prestator de servicii de asistență medicală urgentă prespitalicească cetățenilor  Republicii Moldova, precum și călătorilor internaționali, care dispune de resurse umane pregătite și capacități tehnice suficiente pentru acordarea asistenței medicale urgente de calitate.

Volumul asistenței medicale urgente la etapa de prespital  este prestat în conformitate cu criteriile de contractare în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistență medicală, pe principiul ”per capita” aprobat pentru  fiecare an separat.

Prin urmare,  toată populația Republicii Moldova și călătorii internaționali beneficiază la necesitate, în mod gratuit, de asistență medicală urgentă prespitalicească.

Taxarea serviciilor:  Gratuit

Eligibilitatea-Populația deservită: Cetățenii și vizitatorii Republicii Moldova.

Aria de deservire: Republica Moldova

Programul de acordare a asistenței medicale urgente la etapa de prespital:  non stop, 24/7-365

Instituția ierarhic superioară:

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

Adresa: Strada Vasile Alexandri 2, Chișinău 2009

Numărul de telefon a Liniei Fierbinți a Ministerului Sănătății , Muncii și Protecției Sociale: 

022 072 10 10

http://www.msmps.gov.md/

Instituția contractantă a serviciilor de asistență medicală urgentă la etapa de prespital :

Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM)

Adresa: Strada Vlaicu Pârcălab 46, Chișinău 2012

Numărul de telefon a Liniei Verzi a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină:

 0800 99999

http://www.cnam.md/

Secțiile, Direcțiile, Subdiviziunile IMSP CNAMUP:

 • Departamentul Economie, finanțe, achiziții și resurse umane
 • Departamentul Dispecerizare și statistică medicală:
  • Direcția dispecerizare
  • Direcția statistică medicală
 • Departamentul Audit medical, control de linie și asigurarea calității
 • Departamentul logistică:
  • Direcția gospodărie
  • Direcția transport auto
 • Centrul de Instruire în domeniul medicinii de urgență și calamităților
 • Direcție tehnologii informaționale și telemedicină
 • Serviciul Farmaceutic, consumabile și dispozitive medicale
 • Serviciul petiționare și relații cu publicul
 • Serviciul securitatea muncii
 • Serviciul securitate economică și audit intern
 • Secția relații externe, proiecte și investigații
 • Serviciul cercetare și implementare
 • Serviciul protecție civilă
 • Cancelaria
 • Arhiva
 • Substații de Asistență Medicală Urgentă
 • Puncte de Asistență Medicală Urgentă