06
dec
  Conducerea Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească și alți colaboratori ai instituției au participat astăzi la masa rotundă de lansare a studiului ”Respectarea drepturilor omului în prestarea serviciilor de asistență medicală urgentă prespitalicească din Republica Moldova” realizat de Oficiul Avocatul Poporului. Studiul urmează să servească drept un indicator credibil pentru evaluarea Serviciului de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească și a oferit date fiabile și recomandări pentru dezvoltarea de măsuri și decizii strategice care vor duce la îmbunătățirea asistenței medicale de urgență la etapa de prespital. Cercetarea a fost realizată prin prisma mai multor dimensiuni. Membrii Oficiului Avocatul poporului au solicitat informații ample de la CNAMUP privind structura, capacitățile și resursele acestui Serviciu. Ulterior, aceștia au efectuate vizite în teritoriu, la stațiile și punctele de asistență medicală urgentă și au discutat cu lucrătorii medicali. Paralel, a fost efectuat un sondaj sociologic privind satisfacția populației față de gradul de respectare a drepturilor omului în prestarea serviciilor medicale de urgență prespitalicească, la nivel național și discuții în cadrul focus-grupurilor. După prezentarea studiului și a concluziilor sale, au fost inițiate discuții în cadrul cărora au luat cuvântul domnul Boris Golovin, deputat în Parlamentul Republicii Moldova și membru al Comisiei parlamentare permanente ”Comisia protecție socială, sănătate și familie”, doamna Tatiana Zatîc, Șef Direcție asistenţă medicală primară, urgentă şi comunitară din cadrul Ministerului Sănătății, domnul Mihail Ciocanu, Doctor habilitat în medicină și director al Institutului de Medicină Urgentă, domnul Iurie Osoianu, vicedirector general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, doamna Silvia Morgoci, manager de proiect REPEMOL și alți participanți la eveniment.