31
aug

Republica Moldova celebrează la 31 august sărbătoarea națională ,,Ziua Limbii Române” - elogiul limbii române pentru păstrarea valorilor naționale și tradițiilor neamului nostru.

Cu această ocazie, IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Vă adreaseză sincere felicitări, urări de sănătate, prosperitate, pace și încredere în dezvoltarea și consolidarea statului nostru.

„Limba română este și va rămâne dovada incontestabilă a identității românești și continuității noastre ca popor, indiferent de provocările aduse de istorie!”