23
noi
În scopul aprecierii nivelului de pregătire profesională și conferirii categoriei de calificare a lucrătorilor medicali cu studii medii, la data de 23 noiembrie, în cadrul Centrului Național de Asistență Medicală Urgență Prespitalicească a avut loc Ședința Comisiei de atestare al personalului medical. Au fost depuse 27 de dosare pentru categoriile II, I și superioră. Candidații au fost supuși evaluării la proba teoretică și practică, unde au demonstrat un grad înalt de pregătire profesională. În urma rezultatelor pozitiv obținute la cele două probe, candidaților li s-au conferit categoriile conform competențelor, pentru o perioadă de 5 ani. Președintele Comisiei de atestare a venit cu un mesaj de felicitare, accetuând importanța pregătirii și evaluării permanente a cunoștințelor pentru dezvoltarea Serviciului de Urgență.