Astăzi, 23 septembrie, masteranzii Școlii de Management în Sănătate Publică au efectuat o vizită la mai multe subdiviziuni din cardul IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, și anume: Centrul de Instruire în domeniul medicinii de urgență și calamităților; Departamentul Dispecerizare și statistică medicală și Substația de Asistență Medicală Urgentă Centru.

Vizita a avut drept scop familiarizarea cu organizarea și gestionarea eficientă a activității Serviciului de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. Directorul IMSP CNAMUP, Natalia CATANOI a relevat importanța schimbului de experiență și a exprimat disponibilitatea instituției în continuitatea cooperării.

Vicedirectorul medical IMSP CNAMUP, Tatiana BICIC a prezentat o analiză detaliată a progreselor înregistrate de instituție și a propunerilor de îmbunătățire a activității Serviciului de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (AMUP).

Au fost evidențiate principalele obiective îndeplinite de instituție în anii precedenți. Unul din scopurile de bază este asigurarea accesibilității populației la servicii medicale de calitate și îmbunătățirea operativității deservirii urgențelor medico-chirurgicale la etapa de prespital.

În vederea optimizării permanente a calității serviciilor medicale prestate s-a discutat despre perfecționarea periodică a cunoștințelor și abilităților practice a membrilor echipelor de asistență medicală urgentă prin participarea la diferite instruiri, conferințe și concursuri atât în țară, cât și peste hotare.

Masteranzii Școlii de Management în Sănătate Publică au apreciat realizările obținute de instituție și au rămas impresionați de profesionalismul, devotamentul și operativitatea colaboratorilor IMSP CNAMUP.

În perspectivă, IMSP CNAMUP va asigura continuu realizarea obiectivelor propuse, precum fortificarea asistenței medicale urgente; reînnoirea parcului de ambulanțe; majorarea numărului de echipe AMU și motivarea angajaților.