07
iun

          Astăzi, 7 iunie în cadrul IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească s-a desfășurat o întrevedere de serviciu a reprezentanților Organizației Mondiale a Sănătății cu genericul: „Evaluarea sistemului de asistență medicală de urgență pentru consolidarea funcțiilor și capacităților sistemului de sănătate”.

          Reprezentanții OMS au luat cunoștință de nivelul de organizare a Serviciului de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. Au fost prezentate structura, funcțiile, capacitățile Serviciului de Urgență și perspectivele de dezvoltare a echipei CNAMUP, condusă de domnul director, Boris GOLOVIN.

La eveniment au fost prezenți: Noa TAMIR- HASDAI, șef a departamentului de spitalizări urgente și instruire, director al Centrului Național Operațional de Urgență în Sănătate, Departamentul de Urgențe și Management Dezastrelor, Ministerul Sănătății, Israel; Chaim RAFALOWSKI, coordonatorul programelor privind managementului dezastrelor și proiectelor UE, Israel; Felix LOTAN, Departamentul de Management al Dezastrelor, Israel; Haim LEVIN, paramedic supervizor, managementul dezastrelor și proiecte UE; Yossi BARATZ, MASHAV, Agenția pentru Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, Israel; Ardita TAHIRUKAJ, coordonator tehnic sistem de sănătate, Programul OMS/WHE pentru situații de urgență; Lee WALLIS, consultant CG (HQ) / OMS Servicii și sisteme de sănătate; Abebayehu Assefa MENGISTU, coordonatorul Hub-ul din Balkani, Programul OMS/WHE pentru situații de urgență; Jetri REGMI, coordonator tehnic, Programul OMS/WHE pentru situații de urgență; Boris GOLOVIN, director IMSP CNAMUP; Svetlana LUPU, prim-vicedirector IMSP CNAMUP; Tatiana BICIC – vicedirector medical IMSP CNAMUP; Stela Gheorghiță, NPO, OMS; Iuliana Garam, NPO, OMS.

Participanții au fost interesați de activitatea CNAMUP și de integrarea serviciilor prestate în Sistemul Național de Asistență Medicală de Urgență. Vizita experților va dura cinci zile, în care aceștia vor beneficia de vizite în subdiviziunile CNAMUP și în cadrul altor instituții medicale republicane.