08
sep

În adresa IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a parvenit un mesaj de mulțumire din partea unui pacient cu dureri cardiace, care a exprimat recunoștință pentru asistența medicală de urgență acordată la 30 și 31 august 2023.

Cuvintele de gratitudine sunt adresate echipelor din cadrul Substației de Asistență Medicală Urgentă Drochia, implicate în salvarea pacientului. Prima echipă AMU în componența medicul Constantin Cheptanaru, felcerul Ludmila Melnic și șoferul ambulanței Iurii Guzgan, a intervenit prompt, acordând asistență medicală urgentă la etapa de prespital și transportând pacientul la SR Drochia.

A doua echipă specializată de terapie intensivă mobilă în următoarea componență: medicul Lilia Cuțulab, felcerul Veronica Celan și șoferul ambulanței Igor Vatamanu, a intervenit rapid acordând asistență medicală urgentă și a monitorizat permanent parametrii vitali pe tot parcursul transportării către Spitalul Polivalent Novamed din mun. Bălți.

Pentru administrația IMSP CNAMUP sunt deosebit de relevante mesajele de recunoștință a cetățenilor, prin care se apreciază profesionalismul și compasiunea manifestate de personalul medical în procesul acordării asistenței medicale de urgență prespitalicească.